Προσφυγικό και Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο αυριανό Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 11 πμ. το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678).

Στη συνεδρίαση, στην οποία θα συζητηθεί το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό θα παραβρεθεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Επίσης, θα παρίσταται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών για την Προετοιμασία του Νόμου για τη Μεταρρύθμιση και την Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους, Καθηγητής, Ξενοφώντας Κοντιάδης .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης:

1. Συζήτηση για το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό, παρουσία του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Παναγιώτη Μηταράκη.

2. Έκφραση καταρχήν άποψης σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάσει το αντικειμένου της Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών για την Προετοιμασία του Νόμου για τη Μεταρρύθμιση και την Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους.

Στη συζήτηση θα παραστεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Καθηγητής Ξενοφώντας Κοντιάδης.

3. Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.

5. Προτάσεις – Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση Ζητημάτων Αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών και λοιπές διατάξεις».
Εισηγητές: Γ. Κωνσταντέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

6. Έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αποσφράγιση, τον
έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την
ανακήρυξή του ως οριστικός ανάδοχος του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση
Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας
για τη Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος».
Εισηγητής: Γ. Κουγιανός, Διευθυντής Τεκμηρίωσης, Πληροφορικής και Ανάπτυξης των Φορέων της Τ.Α.

7. Άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διασφάλιση της υγιεινής και της
καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
Εισηγητής: Ηλ. Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

8. Επικύρωση της απόφασης της Επιτροπής Επιλογής για την πλήρωση της θέσης του
Γενικού Διευθυντή της ΚΕΔΕ.

9. Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Άλλες Διατάξεις».
Εισηγητής: Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ & Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης

10. Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου για τις Θαλάσσιες Ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».
Εισηγητές: Ε. Χαρχαλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής και
Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

11. Τροποποίηση του άρθρου 23 του Ν. 4039/2012 για την εγκατάσταση και λειτουργία κέντρων περίθαλψης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Εισηγητής: Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων

12. Παρατηρήσεις επί της 1ης Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021- 2027, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού.
Εισηγητής: Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

13. Ορισμός εκπροσώπων.

14. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.

15. Αίτημα αιγίδας στην πρώτη Διεθνή Έκθεση «Electromobility Expo», Helexpo Maroussi, 3-5 Απριλίου 2020.
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

16. Πρακτικό αποδοχής προσφοράς εταιρίας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» για
την εφαρμογή του Ε9.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

17. Πρακτικό αποδοχής προσφοράς εταιρίας «INDIGITAL» για τη συντήρηση του
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

18. Πρακτικό αποδοχής προσφοράς του κ. Χαρλαύτη Σπυρίδωνα για τη λειτουργία της
πλατφόρμας αποστολής email σε Δήμους, ΠΕΔ, ΜΜΕ, κλπ.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

19. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.