Η κατανομή των 75 εκ. ευρώ της έκτακτης επιχορήγησης στους Δήμους της Αττικής

Η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγηση τωνbΔήμων της χώρας με το ποσό των 75 εκ. ευρώ για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» σήμερα το πρωί.

Η απόδοση του ποσού που αναλογεί σε κάθε Δήμο θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπ. Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δείτε την αναλυτική ανά Δήμο επιχορήγηση: