Επίσκεψη του Δημάρχου Κρωπίας & αιρετών μηχανικών στα έργα αποχέτευσης ομβρίων

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, επικεφαλής αντιπροσωπείας δημοτικών συμβούλων Μηχανικών επισκέφτηκε -σε μια ειδικού ενδιαφέροντος επιτόπια αλληλοενημέρωση με συναδέλφους του Μηχανικούς, δημοτικούς συμβούλους, σημείο εργασιών του σημαντικού έργου της αποχέτευσης ομβρίων Ανατολικού Τομέα που εξελίσσεται στη διασταύρωση Λ. Κορωπίου-Μαρκοπούλου, Λ. Κορωπίου – Βάρης και αρχή Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται και οι προβλεπόμενες μετατοπίσεις δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, Φυσικό Αέριο) προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο σε αυτή την περιοχή.