Απάντηση της Περιφέρειας Αττικής στις δηλώσεις Γ. Σγουρού σε σχέση με το ΚΕΛ Κρωπίας-Παιανίας

ΚΕΛ Κρωπίας-Παιανίας

Ως ανακριβή, αναληθή και παραπλανητικά χαρακτηρίζει το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής τα όσα περιέχονται στις δηλώσεις του πρ. Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, 24 Μαίου 2017 στο “Νεολόγο” με αναφορά στην κατασκευή του έργου ΚΕΛ Κρωπίας – Παιανίας. (Θα τις δείτε ΕΔΩ).

Από την απάντηση της Περιφέρειας Αττικής προκύπτουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με την εξέλιξη του έργου, το κομβικότερο των οποίων είναι ότι, σήμερα, η συνολική πρόοδος του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 70%!

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν:

το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Κορωπίου και Παιανίας
το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων πλην των δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας και τελικής καθίζησης
το έργο διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, πλην μέρους της σήραγγας και του υποθαλάσσιου αγωγού

Η απάντηση της Περιφέρειας Αττικής

“Σχετικά με την ανάρτησή σας με τον τίτλο «Τον προβληματισμό του για την καθυστέρηση του ΚΕΛ Κρωπίας – Παιανίας εκφράζει ο Γ. Σγουρός», παρατηρούμε τα εξής προς αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με όσα ανακριβή, αναληθή και παραπλανητικά αναφέρονται σε ανακοίνωση του τέως Περιφερειάρχη Αττικής:

Σε ό, τι αφορά το έργο αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορωπίου και Παιανίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

– Η Β’ φάση του έργου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 28η Μαρτίου 2017 και ταυτόχρονα εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου και η πρόοδος υλοποίησής του
– Η Β’ φάση του έργου εντάχθηκε στις 28/12/2016 στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, κατ’ εφαρμογή του σχεδίου δράσης που έχει εκπονηθεί μεταξύ των οικείων Διαχειριστικών Αρχών
– Η συνολική πρόοδος του έργου σε όρους φυσικού και οικονομικού αντικείμενου ξεπερνάει σήμερα το 70% και περιλαμβάνει συνοπτικά:
• ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Κορωπίου και Παιανίας
• ολοκλήρωση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων πλην των δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας και τελικής καθίζησης
• ολοκλήρωση του έργου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, πλην μέρους της σήραγγας και του υποθαλάσσιου αγωγού

Σημειώνεται δε ότι στις 30/8/2014 η οικονομική πρόοδος υλοποίησης του έργου οριακά ξεπερνούσε το 10%…!

– Σχετικά με τις καθυστερήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τον κ. Σγουρό από τις γνωμοδοτήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, σημειώνουμε ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας εμπιστεύεται τις Δημόσιες Υπηρεσίες, σέβεται την αρμοδιότητα τους να γνωμοδοτούν και σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει στο έργο τους!

– Τέλος αναφέρουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψε στις 7 Απριλίου του 2017 σύμβαση με Τεχνικό Σύμβουλο, μια διαδικασία που ενώ προβλεπόταν ήδη από την αρχική ένταξη της πράξης στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και την αρχική Προγραμματική Σύμβαση, η προηγούμενη διοίκηση του κ. Σγουρού ουδέποτε ενεργοποίησε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους…!

Εν προκειμένω ο Τεχνικός Σύμβουλος πέραν της υποστήριξης στον έλεγχο μελετητικών, τεχνικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών του έργου, δύναται να επιλύσει πληθώρα άλλων ζητημάτων (διαχειριστικών, αδειοδοτήσεων κλπ), καθώς στη σύμβαση προβλέπεται μεταξύ άλλων και η υποστήριξη της Υπηρεσίας στις διαδικασίες αυτές.

Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν, αντί να «εγκαλεί» τις συναρμόδιες και εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για καθυστερήσεις στις γνωμοδοτήσεις, χρησιμοποίει όλα τα νόμιμα εργαλεία για να αντιμετωπίζει και να επιλύει τα ζητήματα που προφανώς ανακύπτουν κατά την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου.\

Ενόψει των ανωτέρω, είναι απορίας άξιο πως ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρατηρούνται «σοβαρότατες χρονικές καθυστερήσεις» και ότι η ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι το τέλος του 2020, όταν η Προϊσταμένη Αρχή του έργου έχει εγκρίνει παράταση σύμφωνα με την οποία το έργο θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018!

Με εκτίμηση,
Το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής