Απορρίφθηκε προσφυγή του Σταύρου Ιατρού για το εργοστάσιο απορριμμάτων στην Κερατέα

Απορρίφθηκε η προσφυγή και το αίτημα αναστολής που υπέβαλε ο τέως Δήμαρχος Κερατέας κ. Στ. Ιατρού, με στόχο τη ματαίωση της διαδικασίας για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων Νοτιοανατολικής Αττικής στην περιοχή της Κερατέας.

Τόσο η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής, στην οποία είχε προσφύγει ζητώντας την ακύρωση της με αρ. 364/2012 απόφασης του Συνδέσμου με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, όσο και η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ στην οποία προσέφυγε σήμερα ζητώντας αναστολή της διαδικασίας, δεν έκαναν δεκτά τα αιτήματα, καθώς οι λόγοι που ο κ. Στ. Ιατρού επικαλείται κρίθηκαν αβάσιμοι.

Η προσφυγή μάλιστα που απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είναι η δεύτερη μέσα σε λίγους μόλις μήνες, αφού στο πρόσφατο παρελθόν έχει απορρίψει όμοια, κατά άλλης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, με την οποία είχε εγκριθεί η υποβολή αιτήματος για υπαγωγή των έργων κατασκευής των εργοστασίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ.

Η αίτηση του τέως δημάρχου Κερατέας προς τον Σύνδεσμο, προκειμένου να ματαιωθεί ο διαγωνισμός, απορρίφθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή διότι μεταξύ άλλων:

  • Ο ισχυρισμός ότι η με αρ. 364/2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν έχει αναρτηθεί στο Διαύγεια είναι αναληθής. Η απόφαση έχει αναρτηθεί με Αριθμό Δημοσίευσης Απόφασης Β4ΣΞΟΡ05-0ΩΟ
  • Ο ισχυρισμός ότι η απόφαση έπρεπε να έχει ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και όχι από την Εκτελεστική Επιτροπή είναι αβάσιμη αφού σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012 το τεκμήριο της αρμοδιότητας στην περίπτωση του ΕΔΣΝΑ το έχει η Εκτελεστική Επιτροπή.
      • Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής δεν είναι υποχρεωτικό να αναθεωρείται εντός 5ετίας. Το ζήτημα της νομιμότητας του ΠΕΣΔΑ Αττικής, έχει επανειλημμένως απασχολήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με πληθώρα αποφάσεων (βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 901/2011, 902/2011) έχει κρίνει ότι είναι νόμιμη, απορρίπτοντας σχετικές αιτήσεις ακύρωσης, μεταξύ άλλων και του τέως Δήμου Κερατέας.
  • Για τη χωροθέτηση της ΟΕΔΑ Νοτιοανατολικής Αττικής ο τέως Δήμος Κερατέας και ο προσφεύγων είχαν προσφύγει κατ’ επανάληψη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο με πληθώρα αποφάσεων (βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 2862/2007 και 4358/2011) έχει κρίνει ότι η χωροθέτηση της ΟΕΔΑ είναι νόμιμη. Η αναφορά σε ανύπαρκτες εφετειακές αποφάσεις, που δήθεν έχουν κρίνει το έργο ως παράνομο, εκτός από παντελώς αόριστη είναι και αναληθής.
      • Τα τεύχη δημοπράτησης των έργων είναι σύμφωνα και όχι αντίθετα όπως ισχυρίζεται, με τον ΠΕΣΔΑ Αττικής. Επίσης τα εργοστάσια δεν θα επεξεργάζονται το σύνολο των παραγόμενων απορριμμάτων, όπως υποστηρίζει ο προσφεύγων, αλλά σύμφωνα με τις προκηρύξεις κατά μέγιστο 1,35 εκ. τόνους.