Το ιχνογράφημα της ημέρας – 29.05.2020

skitso_stavrou_valta_5
29/5/2020