Το ιχνογράφημα της ημέρας – 24.05.2020

skitso_stavrou_valta_1
25/05/2020