ΚΕΔΕ: οι αεροφωτογραφίες του 1945 & 1960 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατάρτιση των δασικών χαρτών

Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και τα πολυσύνθετα προβλήματα που έχουν προκύψει, αποτέλεσε θέμα συζήτησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στη σημερινή συνεδρίασή του.

Κατά την άποψη των μελών του Δ.Σ., τα πολλαπλά προβλήματα που εξακολουθούν να αναδεικνύονται, δεν συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού καθ΄ αυτού του έργου, που είναι να συμβάλει στην ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας, να υποστηρίξει τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό και να προστατεύσει το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, τα προβλήματα προκλήθηκαν διότι:

Πρώτον: οι χάρτες δεν πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, καθώς οι αεροφωτογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τους έτους 1945, ενώ σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ευκρίνεια χρησιμοποιούνται αεροφωτογραφίες του έτους 1960.

Δεύτερον: οι χάρτες δεν έχουν θεωρημένα από τις πολεοδομικές υπηρεσίες τα σχέδια πόλης και τα όρια των οικισμών, δεν υπάρχει θεώρηση των ορίων των εποικιστικών εκτάσεων και δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναδασμοί.

Τρίτον: οι δασικές υπηρεσίες ανά την Ελλάδα δεν περιέλαβαν στα περιγράμματα των αναδασωτέων εκτάσεων εκτάσεις ανέκαθεν γεωργικού χαρακτήρα, χαρακτηρίζοντας τις αναδασωτέες, υποχρεώνοντας τον πολίτη να υποβάλει ένσταση σε μια έκταση την οποία η επιτροπή εξέτασης των αντιρρήσεων θα απορρίψει λόγω αναρμοδιότητας.

Τέταρτο: οι ημερομηνίες υποβολής των ενστάσεων και ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι πολύ πιεστικές.