Με έκπτωση & 100 δόσεις η αλλαγή χρήσης γης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που έχουν εκχερσωθεί

Μειωμένο έως και κατά 83% θα είναι το αντάλλαγμα χρήσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που έχουν εκχερσωθεί, ενώ οι καλλιεργητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής του σε 100 δόσεις, θα μπορούν έως τις 12 Ιουνίου για τις περιοχές που έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες να προχωρήσουν στην τακτοποίησή τους. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, το τίμημα θα επιβάλλεται ως διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου εξαιτίας της αλλαγής χρήσης αυτών των εκτάσεων. 

 

Επιπλέον, με δεύτερη ΚΥΑ, που υπεγράφη, ορίζεται ατέλεια στην υποβολή αντιρρήσεων για τα κληροτεμάχια σε αναδασμό ή περιοχές αναδασμού, καθώς επίσης και για τις αντιρρήσεις που θα υποβληθούν από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Σε ό,τι αφορά τα ανταλλάγματα χρήσης για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, των οποίων η μορφή άλλαξε από δάσος σε αγρό έως το 2007, η ΚΥΑ προβλέπει ότι:

σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους (αξία δάσους),
σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους,
σε δημόσιες εκτάσεις, χορτολιβαδικές, βραχώδεις ή πετρώδεις (των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει), το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους.

Παράλληλα προβλέπεται ότι για τις εκτάσεις που άλλαξαν χρήση και μετατράπηκαν από δάσος σε αγρό από το 1975 έως το 2007 υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση, της τάξης του 10% της «αξίας δάσους», που θα καλύπτει τη «δαπάνη αναδάσωσης».

Ως εκ τούτου τα ποσοστά για τις τρεις προηγούμενες κατηγορίες προσαυξάνονται και διαμορφώνονται σε 30%, 22,5% και 25% αντίστοιχα.

Από τη δαπάνη αναδάσωσης εξαιρούνται οι εκτάσεις προ του 1975, ενώ προβλέπεται ότι το αντάλλαγμα χρήσης μπορεί να καταβληθεί σε 100 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.