Έτοιμα τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου για τo επόμενο σχολικό έτος

Ολοκληρώθηκε, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, η εκτύπωση των βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου για το επόμενο σχολικό έτος 2019-20 και ήδη βρίσκονται στις αποθήκες του Ασπροπύργου.

Η διανομή των σχολικών βιβλίων για το σύνολο των 4.400 Δημοτικών Σχολείων της χώρας θα γίνει εντός τοy Μαίου.

Συνολικά, στα Δημοτικά Σχολεία διανεμηθούν 14 εκατομμύρια σχολικά βιβλία για 112 τίτλου.

Για τα Γυμνάσια και Λύκεια εκτιμάται ότι η διανομή στις σχολικές μονάδες θα γίνει το δίμηνο Ιούνιο-Ιούλιο.

Συστάσεις υπ. Παιδείας προς εκπαιδευτικούς και μαθητές για τα σχολικά βιβλία

Τα διδακτικά βιβλία του σχολείου πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με σεβασμό και να αξιοποιούνται ορθολογικά στη διαχείριση τους ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί για τους οποίους προορίζονται.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας αναφορικά με την αξία του διδακτικού βιβλίου ως δημόσιου κοινωνικού αγαθού, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους που διέπουν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών .

Τις συστάσεις αυτές έκανε τον περασμένο Ιούνιο το υπουργείο Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάνοντας γνωστό ότι 14 σχολικά βιβλία μπορούν είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται.

Τα βιβλία τα οποία θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση θα φυλάσσονται στο χώρο της σχολικής μονάδας, με ευθύνη των Διευθυντών, και θα επαναχρησιμοποιούνται από τους μαθητές το επόμενο σχολικό έτος.

Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα ανακυκλώνονται.

πηγή esos.gr