Αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, η τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων στις Σχολές Γονέων του Δήμου Παλλήνης

Αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Σχολές Γονέων του Δήμου Παλλήνης.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μπορούν να αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης, (επισυνάπτεται) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: press@pallini.gr, είτε να το καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέρακας) και στο αρμόδιο γραφείο.

Το σεμιναριακό πρόγραμμα είναι διάρκειας 50 ωρών, το επακριβές αντικείμενό του είναι «Οικογένεια στη Σύγχρονη Εποχή και η Σύνδεση Σχολείου και Οικογένειας», παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων.

Σύμφωνα με το προγραμματικό πλαίσιο του προγράμματος, η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, στη βάση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις).

Ακολουθεί το έντυπο αίτησης – φόρμας συμμετοχής που πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο Δήμο Παλλήνης.