Τα αναλογούντα σε κάθε Δήμο ποσά για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων και των δύο βαθμίδων

Σε σχέση με την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να κατανεμηθεί στους Δήμους της χώρας, ως 1η δόση του 2012, το ποσόν των 20 εκατ. ευρώ “προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”, τα χρήματα που αντιστοιχούν στους Δήμους της ευρύτερης περιοχής μας, είναι:

  • Δήμος Παλλήνης 59.442,19
  • Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος 33.399,65
  • Δήμος Παιανίας 24.455,95
  • Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου 22.942,70
  • Δήμος Κρωπίας 31.825,15

Υπολογίστε το αναλογούν σε κάθε Δήμο ποσό με τον αριθμό των Σχολείων της διοικητικής εμβέλειάς του και γίνεται σαφές, αν το αποτέλεσμα που προκύπτει μπορεί να διασφαλίσει την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων.