Σύνδεση αξιολόγησης εκπαιδευτικών & επαγγελματικής εξέλιξής τους

Δόθηκε στη δημοσιότητα το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος περί “Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών” προκειμένου Δ.Ο.Ε. Ο.Λ.Μ.Ε. και Ο.Ι.Ε.ΛΕ. να το μελετήσουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους ως και το τέλος Ιανουαρίου. Κεντρικό άξονας του σχεδίου, η σύνδεση της αξιολόγησης με την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφέρεται:

«Το περιεχόμενο του κειμένου αυτού αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την αξιολόγηση, που αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Βασικός σκοπός είναι η βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης, η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και η ανάπτυξη σχέσεων και δικτύων συνεργασίας, μεταξύ των συντελεστών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας».