Στον πυθμένα της μισθολογικής κλίμακας της Ευρώπης οι Έλληνες καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης

alt

Σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ οι μισθοί των καθηγητών στα Γυμνάσια και Λύκεια στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης για το 2011-12 σημείωσαν αυξήσεις ή οι μισθοί ήταν χωρίς ουσιώδη μεταβολή. Τα στοιχεία αναφέρονται στο σχολικό έτος 2011-12 και σε κάποιες χώρες οι μισθολογικές αναπροσαρμογές αρχίζουν με την έναρξη του ημερολογιακού έτους (2012).

Οι χώρες που οι μισθοί μειώθηκαν είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία.

Ακολουθούν οι σχετικοί δύο πίνακες του Κ.Μ.Τ της ΟΛΜΕ από τους οποίους προκύπτει πόσο αποτιμάται στη χώρα μας η εργασία του καθηγητή στην Μέση Εκπαίδευση. Το συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη της μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας αμείβονται με μισθούς που συνιστούν παραλογισμό και υπό μία ευρύτερη ερμηνεία δεν αποτελεί υπερβολή η εκτίμηση ότι προσφέρουν έργο χωρίς αναγνώριση και με καμία απολύτως ενθάρρυνση από την πολιτεία. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα της συνεισφοράς τους στην εξέλιξη των παιδιών μας είναι και ευδόκιμα και ορατά χωρίς τη χρήση μεγεθυντικού φακού.

Για του λόγου το αληθές ακολουθούν τα ενδιαφέροντα … ευρήματα:

alt