Αμετάβλητα τα Δημοτικά Τέλη για το 2013 …μεταβλητό όμως το έλλειμμα στο επόμενο έτος. Περίπου στα 3 εκ. € !

Στα επίπεδα του 2012 παραμένουν τα Δημοτικά Τέλη για το έτος 2013. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περασμένης Παρασκευής, με τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Παναγιώτη Μερτύρη να προτείνει μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 10% με το επιχείρημα, ότι ” η οικονομική συγκυρία έχει επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τους δημότες με συνέπεια μεγάλος αριθμός πολιτών να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους…”

Σημειώνεται ότι τα τέλη για τις κατοικίες διατηρούνται για το 2013 στο ποσό των 1,15 ευρώ ανά τ.μ. και για τα καταστήματα στο ποσό των 3,30 ευρώ ανά τ.μ. ενώ διατηρούνται όλες οι εκπτώσεις για τις οικονομικά αδύναμες κοινωνικές ομάδες.


Επισημαίνεται ότι τα Δημοτικά Τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, με απλά λόγια, ό,τι εισπράττει ο Δήμος στην κατηγορία αυτών των τελών δαπανάται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καθαριότητας και του δημοτικού φωτισμού και αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο δημότης είναι πως απαγορεύεται ρητά από το νόμο να καλυφθεί τυχόν έλλειμμα στα δημοτικά τέλη από άλλο κωδικό εσόδων του Δήμου.

Επίσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν χρήματα από τα έσοδα των δημοτικών τελών για την κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου.

Τέλος και προκειμένου ο αναγνώστης του ‘Ν’ να έχει σαφή εικόνα για την τιμή των 1,15 ευρώ ανά τ.μ. που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2012 –και θα ισχύσει για όλο το 2013- σύμφωνα με τους υπολογισμούς του “Ν” ο Δήμος Παλλήνης αναμένεται στην κατηγορία των Δημοτικών Τελών, να κλείσει το 2012 με έλλειμμα περίπου 1.500.000 ευρώ. Αν, πράγματι αυτό συμβεί θα οφείλεται στο γεγονός ότι το 1,15 ευρώ ανά τ.μ. δεν επαρκεί για την κάλυψη των παρεχόμενων υπηρεσιών στην καθαριότητα και την απόσβεση των δαπανών για τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό και δεδομένης της ασφυκτικής επιτήρησης των οικονομικών των Δήμων από την τρόϊκα, γρήγορα ή αργά θα ζητηθεί (απαιτηθεί) κατά τον συνήθη βίαιο τρόπο των «δανειστών», αύξηση των δημοτικών τελών στο επίπεδο που αποτρέπεται το έλλειμμα. Δεδομένου και όπως διαφαίνεται, το 2013 θα κλείσει επίσης με περίπου αντίστοιχο έλλειμμα, είναι πρόδηλη η συσσώρευση στο τέλος του 2013 ενός χρέους ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το Δήμο Παλλήνης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κοστολόγηση των υπηρεσιών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Ενιαίος Διαδημοτικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) τις οποίες παρέχει προς τους Δήμους της Αττικής και αφορούν τη μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων στις χωματερές Λιοσίων και Φυλής, ο Δήμος Παλλήνης –με βάση τον πίνακα των ετήσιων εισφορών που έχει στη διάθεσή του ο «Ν»- υποχρεούται να καταβάλλει στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ποσόν αρκετά υψηλότερο του 1 εκατομμυρίου ευρώ με τιμή ανά τόνο απορριμμάτων τα 45 ευρώ. Το παρήγορο είναι ότι για το 2013 ο διαδημοτικός φορέας έχει ανακοινώσει τη διατήρηση της τιμής στα επίπεδα του 2012 λόγω της «ιδιαίτερα επιβαρυμένης οικονομικής συγκυρίας για τους Δήμους της Αττικής.»

Καθορισμός Τελών Καθαριότητας-Δημοτικού Φωτισμού 2013

Τα Τέλη Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού είναι ενοποιημένα σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου, να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Με απλά λόγια: τα χρήματα που εισπράττονται από τους Δήμους επιστρέφουν στους δημότες με την μορφή παροχής υπηρεσιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία τους παρακάτω συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού για το 2013:

Α) Συντελεστές τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013 ως εξής:

1. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 1,15 C ανά τετραγωνικό μέτρο.

2. Για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης (καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 3,30 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 1,98 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

3. Για μη στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης (καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, ξυλεμπορικά, μάνδρες υλικών οικοδομών, σιδηρουργεία, μαρμαράδικα, λούνα πάρκ, αναψυκτήρια, ταπητοκαθαριστήρια, άνθη – φυτά, φυτώρια, εκθέσεις αυτοκινήτων κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 1,65 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 0,59 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

4. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 3,45 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

5. Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 1,725 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Β) Καθορισμός ενιαίου συντελεστή τέλους καθαριότητας και φωτισμού, που θα γνωστοποιηθεί στη Δ.Ε.Η. για την βεβαίωση και την είσπραξη του ανωτέρω τέλους, για κατοικίες και νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 1,15 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για άλλης χρήσης (καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) 3,30 € ανά τετραγωνικό μέτρο με αναγωγή στην τιμή αυτή της επιφάνειας των ακινήτων των άνω κατηγοριών περιπτώσεις 3, 4 και 5.

Γ) ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

α) Μείωση κατά ποσοστό 20% στην ανωτέρω διαμορφούμενη νέα τιμή για κατοικίες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης κάρτας Κοινωνικών Παροχών, (υπ’ αριθμ. 314/11 απόφαση δημοτικού συμβουλίου)

Ειδικότερα:

  • για πολύτεκνες οικογένειες (όπως αναγνωρίζονται από το νόμο και με ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000,00 €)
  • για ΑμεΑ (με ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000,00 €)
  • για τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες (με ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000,00 €).
  • για απόρους (με το ετήσιο εισόδημα που αναφέρεται στην κάρτα Κοινωνικών Παροχών).