Περίπου 152.000 οι ενταχθέντες στο Ενιαίο Μισθολόγιο δάσκαλοι & καθηγητές στο σύνολο της χώρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται σε απάντηση του υπουργού Εθν. Παιδείας προς Βουλευτή που υπέβαλε σχετική Ερώτηση, ο αριθμός των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάχθηκαν στο Ενιαίο Μισθολόγιο έως το τέλος του Γ τριμήνου (30 Σεπτεμβρίου 2012) όπως έχουν δοθεί από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:


  • 68.567
    Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί,
  • 41 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
  • και 3.503 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όσον αφορά στον αριθμό των Εκπαιδευτικών που εντάχθηκαν στο Ενιαίο Μισθολόγιο, έχει ως εξής:

  • 82.920 Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
  • 99 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
  • 2.562 Αναπληρωτές

Στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εθν. Παιδείας: το σύνολο των τακτικών υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας που εντάχθηκαν στο Ενιαίο Μισθολόγιο ανέρχονται στα 565 άτομα.

Σύμφωνα με τα παρεχόμενα στοιχεία, το ύψος των αποδοχών ανάλογα με την κατηγορία, του κλάδου και του βαθμού κυμαίνεται από 630 ευρώ μηνιαίως (κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με 3 έτη προϋπηρεσίες) έως 1.630 ευρώ, μηνιαίως (κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 27 έτη προϋπηρεσίες).

Θέσεις Συμβούλων στο υπουργείο Εθν. Παιδείας: στην Κεντρική Υπηρεσία υπηρετούν 17 άτομα σε θέση Συμβούλου που υπάγονται στο Ειδικό Μισθολόγιο