Ο τρόπος υπολογσιμού του Γενικού Μέσου Όρου στην Α’ Τάξη Λυκείου σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργ. Παιδείας

Εγκύκλιος του υπουργείου Εθνικής Παιδείας ορίζει τον τρόπο υπολογισμού του Γενικού Μέσου Όρου στην Α’ Τάξη του Γενικού και Εσπερινού Λυκείου για την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο (2012-2013)

Αναφέρεται στην εγκύκλιο:

Στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. (Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στο μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.)

Ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μη κλαδικών μαθημάτων και των γινομένων των βαθμών ετήσιας επίδοσης των κλαδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενων επί το πλήθος των κλάδων του μαθήματος, δια του πλήθους των μη κλαδικών μαθημάτων και των κλάδων των μαθημάτων.