Μόλις 20 εκατ. ευρώ για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων της χώρας

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη κατανέμεται από τους ΚΑΠ το ποσό των 20 εκ. ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ποσόν της κατανομής είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις αντικειμενικές ανάγκες των Σχολείων και θεωρείται βέβαιο ότι οι Δήμοι θα διεκδικήσουν και νέα κατανομή στο αμέσως προσεχές διάστημα