Φορολογικοί & συναφείς έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας και σε καταστήματα της περιοχής μας

«Σαφάρι» ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομίας τις τελευταίες ημέρες σε καταστήματα της περιοχής μας. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις φορολογικού χαρακτήρα -μη έκδοση αποδείξεων- και σε κάποιες περιπτώσεις παραβάσεις ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας.

Στις περιοχές ελέγχου της Οικονομικής Αστυνομίας, ο Γέρακας και η Παιανία και με βάση ορισμένες ενδείξεις, οι έλεγχοι που έγιναν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μάλλον ήταν «στοχευμένοι».

Στην σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρεται ότι «για τα αποτελέσματα των ελέγχων ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α.) για την εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας και την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων.»