Οι αναλυτικές εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τους Ισολογισμούς Δήμου Παλλήνης των ετών: 2013, 2014

Ο «Νεολόγος» δημοσιεύει τους δύο ετεροχρονισμένους  Ισολογισμούς των ετών 2013 και 2014 του Δήμου Παλλήνης οι οποίοι με καθυστέρηση 4 και 5 ετών κατατέθηκαν πρόσφατα (μόλις χθες ο δεύτερος)  προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και εύλογα, προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης με αποκορύφωμα, την μη προσέλευση της στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Παρασκευής, 8 Φεβρουαρίου 2019 παράλληλα με τη διατύπωση σοβαρών καταγγελιών κατά της Δημοτικής Αρχής.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να εισαχθούν στο Δ.Σ. προς συζήτηση, οι Ισολογισμοί των ετών, 2015, 2016, 2017 και 2018 και κατά τα φαινόμενα θα επαναληφθούν οι αντιδράσεις, τα διαβήματα και ενδεχομένως νέες αποχές από πλευράς αντιπολίτευσης.

Η αντιπολίτευση, ισχυρίζεται ότι το φαινόμενο της «εμφάνισης» Ισολογισμών με καθυστέρηση πολλών ετών, αφενός, δεν έχει προηγούμενο σε όλη την αυτοδιοικητική κοινότητα της χώρας και αφετέρου, στις αναλυτικές εκθέσεις των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών περιέχονται παρατηρήσεις και επισημάνσεις που αγγίζουν τα όρια ανομίας με αποτέλεσμα, δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης να δηλώνουν ότι θα προσφύγουν προς κάθε νόμιμη αρχή για την απόδοση ευθυνών.

Είναι, γεγονός, πάντως, ότι η υπόθεση των Ισολογισμών αντιμετωπίζεται από πλευράς αντιπολίτευσης με καχυποψία, προβληματισμό  και ανησυχία, ενώ αντίστοιχο εκτιμητικό πεδίο –σε συνάρτηση με άλλες «ιστορίες» που χαρακτήρισαν επιβαρυντικά τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου- «κυοφορείται» και σε σημαντικό τμήμα της τοπικής κοινωνίας με συχνή κατάληξη τη φράση, «η Δημοτική Αρχή έχασε προ πολλού το ηθικό πλεονέκτημα.»

Ακολουθούν οι Ισολογισμοί 2013 και 2014 του Δήμου Παλλήνης  σε μορφή pdf.

Των Ισολογισμών προηγούνται αποσπάσματα του Κεφαλαίου 3 με αναφορά στην “Έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των αναλυτικών και περιληπτικών λογαριασμών.”

Δείτε ΕΔΩ ΟΛΗ την Αναλυτική έκθεση ελέγχου
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013
(Διαχείριση 01/01 έως 31/12/2013) του Δήμου Παλλήνης Νομού Αττικής

Απαιτήσεις από Πώληση αγαθών και υπηρεσιών

Για το κονδύλι του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», ποσού € 8.151.054,80 έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

α) Στις απαιτήσεις του Δήμου κατά Πελατών, δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των αναλυτικών και περιληπτικών λογαριασμών, όπως αναλυτικά παραθέτουμε στη συνέχεια.

Από τη διερεύνηση των λογαριασμών απαιτήσεων κατά πελατών, εκτιμούμε ότι οι διαφορές της ασυμφωνίας πιθανόν να οφείλονται:

ι) Σε διαφορές από προηγούμενες χρήσεις, στις οποίες οι λογαριασμοί τηρούνταν χειρόγραφα και είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να τακτοποιηθούν.

ιι) Σε διαφορές που εντοπίστηκαν μεταξύ της απογραφής έναρξης και των εγγραφών για το άνοιγμα των βιβλίων της χρήσης 2011 της τέως Κοινότητας Ανθούσας.

ιιι) Στις διαγραφές απαιτήσεων, που αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι διαγραφές αυτές γίνονται στο Ισοζύγιο χρεωστών αλλά δεν καταχωρούνται εγγραφές στη γενική λογιστική και στον Απολογισμό του Δήμου.

ιν) Άλλοι λόγοι της ασυμφωνίας αυτής, πιθανόν να είναι και η παραμετροποίηση στην παράλληλη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων (Ταμειακή Διαχείριση και Γενική Λογιστική).

Δείτε εδώ ΟΛΗ την Αναλυτική έκθεση ελέγχου  
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Επί του Ισολογισμού  της 31ης Δεκεμβρίου 2014
(Διαχείριση 01/01 έως 31/12/2014)  του Δήμου Παλλήνης Νομού Αττικής

Απαιτήσεις από Πώληση αγαθών και υπηρεσιών.

Για το κονδύλι του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», ποσού € 7.914.354,05 έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

α) Στις απαιτήσεις του Δήμου κατά Πελατών, δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των αναλυτικών και περιληπτικών λογαριασμών, όπως αναλυτικά παραθέτουμε στη συνέχεια.

Από τη διερεύνηση των λογαριασμών απαιτήσεων κατά πελατών, εκτιμούμε ότι οι διαφορές της ασυμφωνίας πιθανόν να οφείλονται:

ι) Σε διαφορές από προηγούμενες χρήσεις, στις οποίες οι λογαριασμοί τηρούνταν χειρόγραφα και είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να τακτοποιηθούν.

ιι) Σε διαφορές που εντοπίστηκαν μεταξύ της απογραφής έναρξης και των εγγραφών για το άνοιγμα των βιβλίων της χρήσης 2011 της τέως Κοινότητας Ανθούσας.

ιιι) Στις διαγραφές απαιτήσεων, που αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι διαγραφές αυτές γίνονται στο Ισοζύγιο χρεωστών αλλά δεν καταχωρούνται εγγραφές στη γενική λογιστική και στον Απολογισμό του Δήμου.

ιν) Άλλοι λόγοι της ασυμφωνίας αυτής, πιθανόν να είναι και η παραμετροποίηση στην παράλληλη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων (Ταμειακή Διαχείριση και Γενική Λογιστική).