Με τεχνικές ελλειπτικότητας και παραπλάνησης ο Δήμος Παλλήνης αναγγέλλει την απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ

Τα τέσσερα αυτοκίνητα που ανέλαβαν να επιτηρούν τους δρόμους και τις πλατείες του Δήμου Παλλήνης στο πλαίσιο "της πρόληψης κλοπών, ληστειών και βανδαλισμών" λίγες ημέρες πριν αναλάβουν υπηρεσία έχοντας στο κέντρο της φωτογράφησης τον Δήμαρχο Θανάση Ζούτσο, στον οποίο και πιστώνεται το από κάθε άποψη αποτυχημένο εγχείρημα. Επί της ουσίας και δεν προσέφερε τα έστω στοιχειώδη στην πρόληψη της εγκληματικότητας στην πόλη (από ...σύμπτωση, τα δύο τελευταία χρόνια αυξήθηκαν τα κρούσματα της παραβατικότητας) αλλά και προβλήματα προκάλεσαν εξ αιτίας της διάτρητης σύμβασης με την οποία τα εν λόγω αυτοκίνητα "επιτηρούσαν" στους δρόμους.

Με αποσπασματικές επιλογές από την Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, εκτεινόμενης σε 35 σελίδες, ενημερώνει ο Δήμος Παλλήνης την οριστική διακοπή του έργου “φύλαξης και επιτήρησης” δομών της πόλης. 

Με την απόκρυψη σημαντικών ευρημάτων, όπως, επί παραδείγματι, την μνημονευόμενη

“διάσταση μεταξύ των στοιχείων που αναγράφονται στη σύμβαση όπως δημοσιεύθηκε σε εθνικό επίπεδο (ΚΗΜΔΗΣ) και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ή τα αναφερόμενα

στο “Εύρημα 2 όπου καταγγέλλεται η απόκλιση των παραλαβών του εξοπλισμού με τον εξοπλισμό που είχε ήδη τοποθετηθεί σε δομές του Δήμου Παλλήνης”,

η Δημοτική Αρχή καταβάλλει απεγνωσμένη προσπάθεια να αμβλύνει τις εντυπώσεις, να υποβαθμίσει τις αιτίες και να εκθέσει στους πολίτες τους Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης, ως αυτοί, οι ίδιοι,  να εξέδωσαν την απόφαση οριστικής διακοπής του έργου. (Προσφυγή του Δήμου Παλλήνης κατά της απόφασης μπορεί να γίνει μόνο στο Συμβούλιο Επικρατείας) 

Η ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης

“Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει τους κατοίκους ότι, κατόπιν της από 6/5/2021 καταγγελίας των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης κ.κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντά, Παναγιώτη Μερτύρη, Τριανταφυλλιάς Δασκαλάκη, Αθανασίου Οικονόμου, Νεκταρίου Καλαντζή, Ηλία Περδίκη, Παναγιώτη Χριστοφιλέα, Ειρήνης Κουνενάκη, Μίλιας Μαρίας Κόπτη, Μαρίας Αμοργιανού, Θεοδώρας Πασχαλίδου, Γεωργίου Ριζά, Θεοδώρου Σμυρλιάδη, Κωνσταντίνου Μήλα και Δημητρίου Καρκούλια, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία οφείλουμε να διακόψουμε την εκτέλεση της σύμβασης: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παλλήνης».

Το αιτιολογικό της απόφασης επικεντρώνεται στο ότι, η εγκατάσταση ακριβώς ίδιων συστημάτων ασφαλείας σε διαφορετικούς χώρους από τους αρχικά προβλεπόμενους, επηρεάζει την «φύση της σύμβασης» και «στρεβλώνει τον ανταγωνισμό». Αλλαγή, η οποία προέκυψε λόγω καθυστερήσεων υλοποίησης έργων, συνεπεία των επιπτώσεων της πανδημίας.

Ο Δήμος Παλλήνης συμπληρώνει ότι “θεωρεί αυτή την απόφαση, που εξεδόθη επί της από 6/5/21 καταγγελίας των ως άνω Δημοτικών Συμβούλων, κατάφωρα εσφαλμένη και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να την ανατρέψει, με σκοπό να μπορέσουν οι κάτοικοι να απολαμβάνουν και πάλι την ασφάλεια που προσέφεραν οι υπηρεσίες φύλαξης.

Δυστυχώς, στο μεσοδιάστημα τόσο οι δημοτικές εγκαταστάσεις όσο και το σύνολο του Δήμου μας, θα στερηθούμε την ασφάλεια που προσέφεραν οι υπηρεσίες φύλαξης.

Καλούμε όλους τους πολίτες, σε αυτό το σύντομο διάστημα να έχουν αυξημένη επαγρύπνηση και να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές και τον Δήμο, για οτιδήποτε ύποπτο υποπίπτει στην αντίληψή τους”.

Τα συμπεράσματα της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ως απάντηση στον κ. Α. Ζούτσο