Ο Δήμαρχος Παλλήνης, αρνήθηκε πρόταση μείωσης των Δημοτικών Τελών

Με ανακοίνωση της, η παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Παλλήνης, “ΕΜΕΙΣ η Πόλη μας” εγκαλεί τον Δήμαρχο Παλλήνης, κ. Α. Ζούτσο για την άρνηση του να δεχθεί τεκμηριωμένη πρόταση της για μείωση των Δημοτικών Τελών κατά 12 λεπτά.

Η συζήτηση έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης και η πρόταση αναπτύχθηκε και υποστηρίχθηκε από την επικεφαλής της παράταξης κ. Ειρήνη Κουνενάκη.

Η ανακοίνωση της παράταξης

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και η ψήφιση των δημοτικών τελών.

Υπενθυμίζεται ότι τα χρήματα που υπάρχουν αδιάθετα και μεταφερόμενα από τα Δημοτικά Τέλη στο Δήμο Παλλήνης των τελευταίων ετών, είναι 2.396.994,88 ευρώ.

Κατά την συζήτηση του θέματος, η Δημοτική Αρχή πρότεινε να παραμείνουν τα Δημοτικά Τέλη του 2020 στις τιμές του 2019. Δηλαδή, να μη γίνει καμία μείωση.

Εμείς, ως παράταξη, αντιπροτείναμε, τα Δημοτικά Τέλη του 2020 να μειωθούν κατά 10 λεπτά του ευρώ για κάθε ακίνητο μέχρι 100 τ.μ. και κατά δύο λεπτά για ακίνητα άνω των 100 τ.μ.

Δηλαδή από 1.10 € για την πρώτη κατηγορία να γίνει 1.00 € και από 1,17 € για την δεύτερη κατηγορία να γίνει 1,15 € το τετρ. μέτρο.

Η διαφορά που προκύπτει από τις προτεινόμενες δύο μειώσεις -συνολικά 12 λεπτά- ανέρχεται στο ποσό των 135.000 € και μπορεί να καλυφθεί από τα αδιάθετα των 2.396.994,88 €.

Έτσι και οι Δημότες, θα έχουν μια ελάφρυνση στα οικογενειακά έξοδα τους και το αδιάθετο ποσό του Δήμου θα μειωθεί κατ΄ελάχιστο.

Η πρόταση μας δεν έγινε δεκτή.

Επίσης: η παράταξη μας πρότεινε να αυξηθεί ο αριθμός των δημοτών που μπορούν να έχουν μειώσεις ή και απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη, μέσω της αύξησης του εισοδηματικού κριτηρίου.
Ούτε αυτή η πρόταση μας έγινε δεκτή.

Σε ότι αφορά τα τέλη ύδρευσης: προτείναμε στην Δημοτική Αρχή όπως μειωθεί το ενιαίο τέλος για κατανάλωση νερού μέχρι και 120 κυβικά κατά 50%.

Και αυτή η πρόταση μας δεν έγινε δεκτή.

Τα συμπεράσματα είναι των Δημοτών!