Δήμος Παλλήνης: παρατείνεται ως 27 Φεβρουαρίου 2015 και χωρίς προσαύξηση η πληρωμή του λογαριασμού ύδρευσης

Μέχρι και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 μπορούν οι καταναλωτές ύδρευσης να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς που έληξαν στις 29 Ιανουαρίου 2015.

Η απόφαση εκδόθηκε από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης επειδή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με την υποστελέχωση των υπηρεσιών τους δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση έγκαιρης διανομής των λογαριασμών.

Εξυπακούεται ότι οι καταναλωτές δεν θα καταβάλουν οποιαδήποτε οικονομική προσαύξηση που σε άλλες περιπτώσεις ισχύει.