Δημόσια διαβούλευση στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου δια περιφοράς!

Στα προς διαβούλευση θέματα και το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Μάτι

Στην εποχή του COVID-19 συμβαίνει κι αυτό. Δημόσια διαβούλευση όχι με τηλεδιάσκεψη αλλά δια περιφοράς στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020 και τα θέματα για τα οποία καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να γνωμοδοτήσουν είναι τα ακόλουθα.

Προτάσσονται τα “εισαγωγικά” της πρόσκλησης από τον πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνο Μώρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Κων/νος Μώρος, καλεί τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 14:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών ρεμάτων στο πλαίσιο κατάρτισης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (Ε.Π.Σ) στην περιοχή «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, σύμφωνα με την περίπτωση 2.3 του άρθρου3 του Ν. 4258/2014 ( ΦΕΚ Α ́94/14.4.2014), όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε με το άρθρο 130 παρ. 4 Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α ́92/7.5.2020).

2. Γνωμοδότηση στα πλαίσια διαβούλευσης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου (Ε.Π.Σ) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών ενοτήτων Ν. Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα το άρθρο 130 παρ. 4 Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α ́92/7.5.2020).

3. Γνωμοδότηση επί του έργου « ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 14,7MW και των συνοδών σε αυτό έργων , της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε, ισχύος 21MW, 21MW, 30MW, 27MW, 12MW & 21 MW στις θέσεις “Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα- Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι” αντίστοιχα και της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ισχύος 15MW στη θέση «Αηδόνι» του Δήμου Καρυστίας Νομού Ευβοίας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής», υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η, α/α: 1 (Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια όσον αφορά τα έργα, οδοποιίας, ομάδα 1η, α/α 10 ( Δασική οδός) και για το εναέριο Δίκτυο Υψηλής Τάσης, ομάδα 11η α/α 10 ( Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις).

4. Γνωμοδότηση επί της «Κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021».
5. Προτάσεις για τη σύνταξη του «Προϋπολογισμού έτους 2021».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κωνσταντίνος Μώρος