Σε εύθετο χρόνο η συζήτηση της υπόθεσης “Τρίγωνο Καμπά/REDS”

.

Δεν εκδόθηκε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης επί της προτάσεως του Δημάρχου κ. Αθαν. Ζούτσου να κατατεθεί στην Εισαγγελική Αρχή Αθήνας, η υπόθεση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 6/ Τρίγωνο Καμπά Κάντζας προς διερεύνηση του ενδεχομένου να ζημιώθηκαν τα συμφέροντα του Δήμου Παλλήνης. Η υπόθεση ανάγεται στην τριετία 1999-2001 και συνδέεται ευθέως με το ποσό των 4.019.000 € το οποίο οφείλεται από το Δήμο Παλλήνης στην εταιρεία REDS από απαλλοτρίωση 8.84 στρεμμάτων γης στο Τρίγωνο Καμπά.

Με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε το 2012 το εν λόγω ποσό δεσμεύθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Παλλήνης και η οριστική τύχη του θα κριθεί από την επικείμενη απόφαση του Εφετείου.

Δηλαδή, αν θα αποδοθεί στο Δήμο Παλλήνης ή στη REDS.

Η πρωτόδικη απόφαση δικαίωσε το Δήμο Παλλήνης όμως η εταιρεία κατέθεσε έφεση και η υπόθεση με τον ένα ή άλλο τρόπο αναμένεται να “κλείσει” στους λίγους προσεχείς μήνες.

Στην συνεδρίαση της Τρίτης 25 Νοεμβρίου ο Δήμαρχος του Δήμου Παλλήνης, παρόντων στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου των πρώην Δημάρχων Δήμου Παλλήνης κ.κ. Σπ. Κωνσταντά και Θ. Γκοτσόπουλου διάβασε το πολυσέλιδο κείμενο της αναφοράς προς την Εισαγγελία, πλην όμως στην εξέλιξη της συνεδρίασης υιοθετήθηκε πρόταση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άρη Βίτσιου, να διακοπεί η συζήτηση του θέματος και να ορισθεί σε μια άλλη ημέρα η συνέχισή της ούτως ώστε να ακουστούν με άνεση χρόνου όλες οι απόψεις και στην συνέχεια να ληφθεί η όποια απόφαση.

Στην συνεδρίαση, οι δύο πρώην Δήμαρχοι ζήτησαν και εξέθεσαν σε σύντομο χρόνο τις απόψεις τους με τον κ. Θ. Γκοτσόπουλο να δηλώνει ότι η συζήτηση του θέματος γίνεται με καθυστέρηση δύο ετών, τονίζοντας με έμφαση ότι η σημερινή ανακίνηση του με τον τρόπο που γίνεται αποτελεί τεράστιο πολιτικό λάθος του Δημάρχου…”