Αναζήτηση ακινήτου για τη στέγαση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δ. Παλλήνης

Να στεγάσει τις παρατάξεις αντιπολίτευσης αποφάσισε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης και για να εξασφαλίσει χώρο που να καλύπτει συγκεκριμένες λειτουργικές προδιαγραφές, απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος με την προσδοκία να βρεθεί ως το τέλος του τρέχοντος μήνα, το ενδεδειγμένο ακίνητο.

Η αναζήτηση δρομολογήθηκε υπό την πίεση της αντιπολίτευσης να της παραχωρηθεί χώρος να ασκεί τα αυτοδιοικητικά καθήκοντά της, αίτημα που θέτει από τον Ιανουάριο του 2011 και «σκόνταφτε» στην απάντηση του Δημάρχου ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο δημαρχιακό μέγαρο.

Η υπόδειξη του κ. Α. Ζούτσου να αξιοποιηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό, ο χώρος του πρ. κοινοτικού καταστήματος Ανθούσας δεν έγινε αποδεκτή με το επιχείρημα «της μη λειτουργικότητας» με αποτέλεσμα να επιλεγεί η λύση της μίσθωσης.

Οι κύριες προδιαγραφές του ζητούμενου ακινήτου:

  • Να είναι κατ’ ελάχιστο 65 τ. μέτρα.
  • Να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό και εξαερισμό.
  • Να επιτρέπεται από τον Κανονισμό πολυκατοικίας η λειτουργία χώρου γραφείων ή άλλως να προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση των υπόλοιπων ιδιοκτητών.
  • Να έχει εγκατάσταση παροχής τηλεφώνου και ρεύματος καθώς και τις απαιτούμενες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία την οποία προορίζεται.
  • Οι αναλυτικοί όροι διακήρυξης είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.pallini.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Παλλήνης επί της οδού Ιθάκης 12 στο Γέρακα, μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015.