Σε εξέλιξη μεγάλο έργο οδοποιίας και αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης στο Δήμο Κρωπίας προϋπολογισμού 1.000.000 €

Ένα μεγάλο έργο στο Δήμο Κρωπίας βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή του οι δομές της πόλης θα αποκτήσουν πρόσθετη αξία και οι Δημότες ποιοτικότερες υπηρεσίες. Το ένα μέρος του έργου αφορά την κατασκευή και συντήρηση σημαντικού αριθμού οδών και το άλλο, την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στις οικιστικές περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης. Ο προϋπολογισμός του έργου ύψους, περίπου 1.000.000 € καλύπτεται από τη σύναψη δανείου του Δήμου Κρωπίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 

Το δάνειο εγκρίθηκε από το Υπ. Οικονομικών το 2015 -είχε προηγηθεί θετική εισήγηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους- ακολούθησαν προσυμβατικοί έλεγχοι και εγκρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2016 με όρους αποπληρωμής πολύ καλύτερους από τους όρους δανεισμού του ελληνικού κράτους και το σημαντικότερο, -σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου κ. Δ. Κιούση- ανταποκρίνονται στην οικονομική δυνατότητα του Δήμου.

Δήλωση του Δημάρχου κ. Δ. Κιούση

«Τα έργα είναι οριοθετημένα με μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές και θεμελιώνουν βάσεις κοινωνικών υποδομών για το άμεσο μέλλον των περιοχών και των κατοίκων. Αγωνιζόμαστε για αυτονόητα δικαιώματα των πολιτών στο πλαίσιο του Ελληνικού Συντάγματος.»