Νέο Δ.Σ. στην Ένωση Πολιτών Αττικής

Πραγματοποιήθηκε την 21η Ιανουαρίου 2018, η 2η τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Πολιτών Αττικής στον κινηματογράφο «Άρτεμις» στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Τα θέματα που απασχόλησαν τη Συνέλευση ήταν:  

α) Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
β) Οικονομικός Απολογισμός
γ) Επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για μείωση συνδρομής
δ) Προγραμματισμός δράσης για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις μελών και μέσα από γόνιμο διάλογο που έγινε και αποφασίσθηκε πως μετά την εξειδίκευση του προγραμματισμού από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για την υλοποίηση του προγραμματισμού.

Ακολούθησε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πολιτών Αττικής που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2018 καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. του ως εξής:

• Πρόεδρος: Δημήτριος Λαμπρόπουλος
• Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Κωνσταντινίδης
• Γενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Νικολάκης
• Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Ευάγγελος Αλμπάνης
• Οργανωτικός Γραμματέας: Αθανάσιος Μαργέτης
• Ταμίας: Αιμίλιος Ζέρβας
• Μέλος: Γεώργιος Κόκκινος
• Μέλος: Χρίστος Μάρκου
• Μέλος: Βασίλειος Τούντας

Ελεγκτική Επιτροπή

• Κατσαντούλα Γεωργία
• Μαλιαρού Αναστασία
• Σιώκος Γεώργιος