Δύο νέα έργα προϋπολογισμού, 3.099.735 € για την Ανατολική Αττική εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Δύο νέα έργα εγκρίθηκαν στη χθεσινή -Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017- συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής συνολικού προϋπολογισμού, 3.099.735 € 

 

Ειδικότερα:

Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στην έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Αχαρνών για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το εισηγητικό, το παρόν έργο είναι απαραίτητο για την αναβάθμιση της πόλης. Θα περιλαμβάνει βελτίωση και συμπλήρωση του οδικού δικτύου ή συντήρηση οδών που επιβαρύνονται με βαριά και υπερ-τοπική κυκλοφορία σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών. Το συνολικό μήκος των δρόμων προς κατασκευή και συντήρηση είναι 6.695 μέτρα, εκ των οποίων τα 4.975 μέτρα αφορά σε πλήρη κατασκευή και 1.720 μέτρα σε συντήρηση με φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση οδών.

Ενώ στο 7ο θέμα εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την ολοκλήρωση της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας», προκειμένου ο Δήμος Λαυρεωτικής να ολοκληρώσει την πράξη εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Κερατέας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 99.735,83 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Εν τω μεταξύ το προσεχές Δημοτικό συμβούλιο Λαυρεωτικής στις 28 Ιουνίου πρόκειται να αποφασίσει για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως ΚΕΡΑΤΕΑΣ, έπειτα από σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας που ζητεί παράταση του συμβατικού χρόνου της μελέτης για επιπλέον 25 μήνες.

Spiroulina PLATENSIS ... το όπλο της φύσης για την τριχόπτωση!