Δημαιρεσίες στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος. Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, ώρα 10:30 π.μ.

Με πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος δημοτικού συμβούλου στις Δημοτικές Εκλογές του 2014, κ. Αντώνη Κ. Τούντα, εκλήθησαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος σε ειδική συνεδρίαση, την Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σπάτων για την εκλογή µελών, του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των µελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Η ψηφοφορία είναι μυστική και η θητεία των δημοτικών συμβούλων που θα εκλεγούν στα παραπάνω όργανα λήγει το 2019.