Συνταγματική η καταβολή του 2% στον ΕΔΟΕΑΠ αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας

«Ανάσα ζωής» στον ΕΔΟΕΑΠ δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνοντας συνταγματική την καταβολή στο ταμείο των δημοσιογράφων την εργοδοτική εισφορά 2% επί του του ετήσιου κύκλου εργασιών των Μέσων Μαζικής ενημέρωσης.

Με δύο αποφάσεις της η επταμελής διευρυμένη σύνθεση του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ τονίζει τη συνταγματικότητα και τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) και το ενωσιακό δίκαιο της υπέρ του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων αμιγώς Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του α.ν. 248/1967, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4498/2017)

Με τις αποφάσεις αυτές επί αιτήσεων επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. και Ψυχαγωγίας (τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες και περιοδικά) και ενώσεων ιδιοκτητών Μ.Μ.Ε. και Ψυχαγωγίας, για την ακύρωση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων και του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έγινε δεκτό ότι η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρ. 24 ν. 4498/2017, και στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού και του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., εισφορά 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. και ψυχαγωγίας, εισφορά που χρηματοδοτεί τον κλάδο υγείας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (άρ. 19 παρ. 2 ν. 4549/2018), είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, την Ε.Σ.Δ.Α. και το ενωσιακό δίκαιο.