Ποιά καταστήματα εξαιρούνται του μέτρου απαγόρευσης λειτουργίας και είναι ανοιχτά

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας τα καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά και εξαιρούνται του μέτρου αναστολής λειτουργίας τους, είναι: