Παρατείνεται ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες

Παρατείνεται ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο:  

“Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις”.   

Η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης “πόθεν έσχες” ελήφθη εξαιτίας των αντικειμενικών δυσχερειών κατά τη συγκέντρωση των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών από τους υπόχρεους, λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19 με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψιν μάλιστα ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των εν λόγω δηλώσεων ήταν η 30η Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία που συνέπιπτε με τη λήξη του επιβληθέντος γενικού περιορισμού κυκλοφορίας.