Κλειδί η συνέντευξη για την επιλογή των νέων προϊσταμένων του Δημοσίου

Σε εφαρμογή βάζει άμεσα το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη βουλή, και το οποίο έχει ως βασική καινοτομία, αλλά και προϋπόθεση «κλειδί» για την κατάληψη μιας θέσης ευθύνης, την επιτυχή συνέντευξη του υποψηφίου.

Σε πρώτη φάση αναμένεται να γίνει η επιλογή 21 γενικών διευθυντών ανθρωπίνου δυναμικού, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι 62 γενικοί διευθυντές. Βάσει του χρονοδιαγράμματος η επιλογή των 383 διευθυντών και των 1384 τμηματαρχών θα γίνει μέσα στο 2015. Οι διαδικασίες αφορούν τις θέσεις ευθύνης όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα από τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η δομημένη συνέντευξη που θα διενεργείται από επιτροπή στην οποία την πλειοψηφία θα έχουν τα προερχόμενα από τα ΑΣΕΠ ή πιστοποιημένα από την Ανεξάρτητη Αρχή, μέλη, θα έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά:

  • Θα γίνεται με προσχεδιασμένη μέθοδο αξιολόγησης
  • Θα έχει κοινά κριτήρια που θα προκύπτουν από την περιγραφή της θέσης
  • Το πάνελ των αξιολογητών θα έχει συγκεκριμένους ρόλους και πιστοποιημένη ικανότητα διεξαγωγής συνεντεύξεων
  • Οι ερωτήσεις θα διέπονται από συγκεκριμένη μεθοδολογία για όλους τους υποψηφίους που διεκδικούν συγκεκριμένη θέση

Η συνέντευξη θα είναι βαρύνουσας σημασίας για την επιλογή γενικών διευθυντών αφού θα υπολογίζεται σε ποσοστό 70% έναντι 30% των τυπικών προσόντων και των γραπτών εξετάσεων. Κατά 60% θα υπολογίζεται στην επιλογή διευθυντών και κατά 50% στην επιλογή τμηματαρχών.

Σε πρώτη φάση η επιλογή προϊσταμένων αφορά το στενό Δημόσιο Τομέα, ενώ θα ακολουθήσουν οι ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ.

Μάλιστα σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου δεν αποκλείεται να υπάρξουν και συμπληρωματικές διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση, ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και το μέγεθος κάθε δήμου.