Κατά της αξιολόγησης των υπαλλήλων του με τον υπάρχοντα νόμο ο Δήμος Παλλήνης

Με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «τον Νόμο 4250 για την αξιολόγηση του προσωπικού», το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης σε έκτακτη συνεδρίασή του, το απόγευμα της Πέμπτης 26 Ιουλίου 2014, συζήτησε και αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού του στη βάση των συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου.

Στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος, υποστήριξε, ότι


«η αξιολόγηση και ο προβλεπόμενος τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού θα πρέπει να είναι το μέσον για τη βελτίωση, την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων και της αποδοτικότητας του προσωπικού και σε τελευταία ανάλυση της αποτελεσματικότερης απόδοσης των Υπηρεσιών του Δήμου και όχι να εκτρέπεται από τον σκοπό αυτό και να λειτουργεί ως σύστημα τιμωρίας χωρίς κανένα κριτήριο από όσα προανέφερα…»

Ακολούθησε συζήτηση και αποφασίστηκε:

  1. Να εκφραστεί η πλήρης αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου στην προβλεπόμενη από το Νόμο 4250/2014 μέθοδο αξιολόγησης, να ζητηθεί κατάργησή του και να ψηφιστεί νέος νόμος με κριτήρια επιστημονικά, τεκμηριωμένα, συμφωνημένα και αποδεκτά από όλους τους εμπλεκόμενους.
  2. Να αποσυνδεθεί με ρητή διάταξη νόμου η αξιολόγηση του προσωπικού από διαθεσιμότητα και απολύσεις.
  3. Να μην εκδοθεί η απόφαση επιμερισμού ποσοστών του αξιολογούμενου προσωπικού του Δήμου Παλλήνης και όλων των δομών του.