Καλή Χρονιά! Χρόνια Πολλά!

Καλή Χρονιά!

Καλή χρονιά! Με υγεία, αγάπη, ανθεκτικότητα, δύναμη για να συνηρήσουμε την ελπίδα προς κάθε καλή και δημιουργική προσπάθεια, αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας και πίστη ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν την εποχή μας. 

 

Οι στιγμές, επιτρέπουν να θυμηθούμε το απόσπασμα της Επιστολής του Απόστολου Παύλου προς Κορινθίους Β΄  (στ΄ 1 – 10) και να συνειδητοποιήσουμε,  “Ως ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.”

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Σὰν νὰ πεθαίναμε καὶ ὅμως ζοῦμε, σὰν τιμωρούμενοι καὶ ὅμως μὴ θανατούμενοι, σὰν λυπημένοι καὶ ὅμως πάντοτε χαρούμενοι, σὰν πτωχοὶ καὶ ὅμως κάνοντες πολλούς πλουσίους, σὰν νὰ μὴ ἔχωμεν τίποτε καὶ ὅμως κατέχομεν τὰ πάντα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!