Δίνεται η δυνατότητα επαναφοράς στην Υπηρεσία έπειτα από αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης

Με αφορμή ερώτηση που εστάλη από αναγνώστη του “Νεολόγου” σε σχέση με τη δυνατότητα επανόδου του στην υπηρεσία από την οποία αποχώρησε για να συνταξιοδοτηθεί -διαπίστωσε εκ των υστέρων ότι δεν πληρούσε όλους τους όρους συνταξιοδότησης- από το υπουργείο Οικονομικών προς το οποίο και απευθυνθήκαμε, λάβαμε απάντηση σύμφωνα με την οποία:

Επειδή παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις και λόγω της πολυνομίας που υπάρχει σχετικά με τα συνταξιοδοτικά θέματα, υπάλληλοι αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης χωρίς να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για αυτήν και αυτό πρέπει μάλλον να συνέβη με τον αναγνώστη της εφημερίδας σας, σας ενημερώνουμε, ότι:

με την παρ. 10 του άρθρου 4 του ψηφισθέντος Νομοσχεδίου Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους αυτούς να επανέλθουν στην Υπηρεσία υπό την προϋπόθεση ότι η πλάνη τους προκύπτει από σχετικό έγγραφο ή πράξη απορριπτική ή μελλοντικής συνταξιοδότησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Επειδή, ενδέχεται σε αντίστοιχο καθεστώς πλάνης να έχουν βρεθεί και άλλοι πολίτες εκτός του συγκεκριμένου, παρακαλούμε όπως αναδείξετε το ζήτημα προς ενημέρωση τους.”