Νέα διοίκηση για τη Forthnet. Έτοιμη δηλώνει η United να αποκτήσει το 90% της εταιρείας

Νέα διοίκηση εξελέγη στη Forthnet, κλείνοντας και τυπικά έναν 10ετή κύκλο εργασιών με έντονες κατά διαστήματα μεταπτώσεις εξ αιτίας των λανθασμένων επιλογών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σήμερα, η United, κατέχοντας το 86% των μετοχών της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει σε κατάθεση δημόσιας πρότασης, ώστε να αποκτήσει τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς.

Με αυτή την κίνηση, θα κλείσει και ο κύκλος παρουσίας της Forthnet στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Όσον αφορά στη νέα διοίκηση, τα νέα μέλη είναι: Ο Nικόλαος Σταθόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της BC Partners, η οποία ελέγχει την United Group.

Ο Δημήτριος Τζελέπης, που κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή στην εταιρεία από τον Ιούνιο του 2018. Ο Vladislav Ratajac εκτελεστικό μέλος στη διοίκηση της μητρικής εταιρείας United Group και είναι υπεύθυνος για την οργανική ανάπτυξη και επιχειρηματική επέκταση του Ομίλου.

Ο Γεώργιος Δουκίδης, καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος των ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Τράπεζας Αττικής και της βιομηχανίας Αλουμύλ.

Τέλος, ο Dirk Gerkens, ο οποίος είναι σύμβουλος μέσων επικοινωνίας, με 20ετή εμπειρία σε διάφορους ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθμούς.