Αλλάζουν οι χρήσεις γης με τροποποίηση του Π.Δ.

Με κύριο ζητούμενο την προσέλκυση επενδύσεων, το υπουργείο Περιβάλλοντος προαναγγέλλει αλλαγές στις υφιστάμενες χρήσεις γης καθώς και νέες κατηγορίες περιοχών χρήσεων με την επιχειρούμενη τροποποίηση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος. 

Συμπερασματικά: το προτεινόμενο Π.Δ. ευνοεί σε περιοχές γενικής κατοικίας τις εγκαταστάσεις περίθαλψης (έως 100 κλίνες ή 2.000 τ.μ.), τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα (έως 800 τ.μ. επιφάνειας δόμησης καθώς και την εκπαίδευση (έως 2.000 τ.μ.).
Χαρακτηριστικό στοιχείο της όλης φιλοσοφίας του προτεινόμενου Π.Δ, το γεγονός, ότι θα επιτρέπεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης εφόσον προβλέπεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε ότι αφορά τα κτίρια ειδικής εκπαίδευσης, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και τα κτίρια περίθαλψης (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, θεραπευτήρια κ.ά.) Επίσης, στις περιοχές γενικής κατοικίας θα επιτρέπονται πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων, σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και συνεργεία αυτοκινήτων.

Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας, διπλασιάζεται το ανώτερο όριο για τα ξενοδοχειακά καταλύματα (από 20 σε 40 κλίνες) και εισάγεται όριο για τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις (έως 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης). Ακόμη, επιτρέπεται η δημιουργία χώρων στάθμευσης (κτίρια – γήπεδα) εφόσον προβλέπεται από το ρυμοτομικό σχέδιο.

Το προτεινόμενο ΠΔ εισάγει και την έννοια της Αποκλειστικής Κατοικίας. Η προσθήκη έγινε, όπως εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Ν. Σηφουνάκης «για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά από νομολογία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία, είναι αναγκαίο να διαφυλάσσεται – στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης – το «περιβαλλοντικό κεκτημένο» ορισμένων περιοχών που έχουν αναπτυχθεί σαν κηπουπόλεις».

Σε αυτές τις περιοχές και για ορισμένες κατηγορίες κοινωφελών χρήσεων (όπως σχολεία, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π), τίθενται αριθμητικά μεγέθη με στόχο την ηπιότερη ανάπτυξη. Στους ελεύθερους χώρους και στους χώρους αστικού πρασίνου μεταξύ άλλων θα επιτρέπονται (εφόσον προβλέπονται από τον σχεδιασμό) η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης καθώς και εγκαταστάσεις αστικών υποδομών όπως είναι ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισμοί, δεξαμενές νερού, μονάδες παραγωγής – διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.ά.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό κ. Σηφουνάκη, «σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει και από την προσέλκυση επενδύσεων». Από το 1987 που θεσμοθετήθηκε το ισχύον ΠΔ για τις κατηγορίες και το περιεχόμενο χρήσεων γης, «εμφανίστηκαν -είπε- νέες λειτουργίες και χρήσεις και, συνεπώς, θα πρέπει να διατυπωθούν πιο αναλυτικοί ορισμοί για κάθε χρήση και να υπάρξει μια πιο εξειδικευμένη κατηγοριοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές απαιτήσεις του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού χωρίς ερμηνευτικές αμφιβολίες και ασάφειες».

Ετσι, στο προτεινόμενο Π.Δ, προστίθενται νέες γενικές κατηγορίες περιοχών χρήσεων, όπως: 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας (δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, NATURA, κλπ.).
Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης, Συμβατότητας Χρήσεων που αφορούν στη δημιουργία ζωνών ελέγχου δόμησης γύρω από τις πόλεις και τους οικισμούς οι οποίες θα υποδεχθούν χρήσεις που δεν εντάσσονται στον ιστό του οικισμού ή της πόλης.
Περιοχές Oριοθετημένων Οικισμών για τις χρήσεις που επιτρέπεται να εγκαθίστανται στους οικισμούς ανάλογα με το μέγεθος, τη δυναμικότητά, το βαθμό προστασίας τους κ.ά.
Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «Πολεοδομικού Κέντρου», «Κεντρικής Λειτουργίας Πόλης», «Τοπικού Κέντρου Συνοικίας – Γειτονιάς», το νέο ΠΔ προβλέπει επιπλέον εγκαταστάσεις περίθαλψης καθώς και συνεργεία αυτοκινήτων.

Στις περιοχές εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους (ή και οικισμών προϋφιστάμενων του 1923) στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός χρήσεων γης, μεταξύ άλλων, θα επιτρέπεται ανά γήπεδο:

ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις έως 50 κλίνες και 2.000 τ.μ. δόμησης.
αναψυκτήρια έως 100 τ.μ. δόμησης – εστιατόρια έως 300 τ.μ.
περίθαλψη έως 40 κλίνες (ή 600 τ.μ.)
γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες κ.ά.
εμπορικά καταστήματα (έως 300 τ.μ.)
πολιτιστικές εγκαταστάσεις (έως 600 τ.μ.)
επαγγελματικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης (600 τ.μ.)
Για τις συγκεκριμένες χρήσεις μπορεί να επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας δόμησης εφόσον πρόκειται για χρήσεις που προβλέπονται από εγκεκριμένο σχέδιο.

Η δόμηση εκτός σχεδίου

Ως Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης, Συμβατότητας Χρήσεων χαρακτηρίζονται εκτός σχεδίου περιοχές, εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εκτός ορίων οικισμού με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους, εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του 1923, εκτός των προς πολεοδόμηση περιοχών και των περιοχών προστασίας. Αυτές διαχωρίζονται σε τρεις ζώνες στις οποίες προβλέπεται ενίσχυση των αγροτικών, δασικών, κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γης.

Ακόμη, στις εκτάσεις αυτές επιτρέπονται αστικές υποδομές καθώς και χρήσεις όπως εμπορικά καταστήματα, γραφεία, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία κ.λπ.

Το νέο ΠΔ – το οποίο θα τεθεί για ένα δεκαήμερο σε δημόσια διαβούλευση – θα αποτελέσει τον «οδηγό» για τη σύνταξη των περίπου 400 Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) που εκκρεμούν.

Όπως αναφέρθηκε, για κάθε ειδική κατηγορία χρήσεων είναι έτοιμο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης το οποίο εξειδικεύει τις λειτουργίες.