Μέχρι & 25 Ιουνίου πρέπει να δηλώσουν οι Δήμοι τον αριθμό των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που χρειάζονται για τα “Προγράμματα Άθλησης για Όλους”

Με πρόσκληση του υπουργείου Παιδείας, ειδικότερα του υφυπουργείου Αθλητισμού, καλούνται οι Δήμοι της χώρας να καταθέσουν ως και τις 25 Ιουνίου 2013 τον αριθμό θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.0.) στην περίοδο 2013-2014.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας:

Η διαδικασία προσλήψεων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής απαλλάσσεται από το υπάρχον «περιοριστικό» καθεστώς (33/2006 ΠΥΣ (Α’280). Θα γίνει με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών, Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, προκειμένου οι τοποθετήσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στους Δήμους να ολοκληρωθούν σε συντομότερο χρόνο

Στα –μεταξύ άλλων- προαπαιτούμενα για την έγκριση των προσλήψεων, ζητείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του αριθμού των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού και βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, με αναφορά των αντίστοιχων κωδικών.