Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμούς δρόμων σε Παιανία, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο μέχρι & 20 Ιουλίου

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήματα της Παιανίας, του Μαρκόπουλου και στα Γλυκά Νερά, λόγω εκτέλεσης εργασιών συλλογής κατά το χρονικό διάστημα από 30-4-2015 έως 20-7-2015, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Στη Λ. Μαρκοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Νάξου έως τη συμβολή της με τη Λ. Λαυρίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυκά Νερά.

  • Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής:

Λ. Μαρκοπούλου, δεξιά Νάξου, αριστερά Αγ. Λουκά, συνέχεια ευθεία έως Αμπελώνος, αριστερά Αμπελώνος, ευθεία μέχρι Αγ. Αθανασίου, αριστερά Γ. Κόλλια, δεξιά Λ. Λαυρίου και συνέχεια κανονικά.

Στη Λ. Λαυρίου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με τη Λ. Μαρκοπούλου έως την οδό Γ. Κόλλια, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυκά Νερά.

  • Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, θα πραγματοποιείται ως εξής:

Λ. Λαυρίου, δεξιά Λ. Μαρκοπούλου, αριστερά Νάξου, αριστερά Αγ. Λουκά, συνέχεια ευθεία έως Αμπελώνος, αριστερά Αμπελώνος, ευθεία μέχρι Αγ. Αθανασίου, αριστερά Γ. Κόλλια, δεξιά Λ. Λαυρίου και συνέχεια κανονικά.

Περαιτέρω και στο πλαίσιο των ανωτέρω εργασιών, θα πραγματοποιηθούν και οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις :

  • Σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας στη Λ. Μαρκοπούλου και στη Λ. Λαυρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αρχικά σε 50χλμ./ώρα και τελικά 30χλμ./ώρα, σε απόσταση 300μ. και 100μ. αντίστοιχα, πριν την περιοχή των έργων.
  • Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στη δεξιά πλευρά της Λ. Μαρκοπούλου, στο τμήμα της από τη Λ. Λαυρίου προς και μέχρι την οδό Νάξου.
  • Απαγόρευση προσπεράσματος στη Λ. Μαρκοπούλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σε απόσταση 300μ. πριν την περιοχή των έργων και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.
  • Μονοδρόμηση της οδού Νάξου, στο τμήμα της από τη Λ. Μαρκοπούλου προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αγ. Λουκά.
  • Παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Νάξου έναντι της οδού Αγ. Λουκά.
  • Μονοδρόμηση της οδού Γ. Κόλλια, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Αθανασίου προς και μέχρι τη Λ. Λαυρίου.
  • Παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Αγ. Λουκά έναντι του ρεύματος κυκλοφορίας της οδού Αμπελώνος με κατεύθυνση προς Γλυκά Νερά.
  • Παραχώρηση προτεραιότητας στο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Αγ. Αθανασίου με κατεύθυνση προς Γλυκά Νερά έναντι του αντίθετου ρεύματος με κατεύθυνση προς Κορωπί, στο ύψος του κόμβου με την οδό Γ. Κόλλια.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση