Οι αποφάσεις της πρώτης για το 2020 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 1η συνεδρίασή του, την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020, ψήφισε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Συγκρότηση επιτροπής για καταγραφή “αδρανών” κτιρίων

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβατική επανάχρηση κτιρίων και χώρων της Περιφέρειας και των Δήμων Αττικής ως ουσιαστικό εργαλείο αστικής αναγέννησης.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε τη συγκρότηση μίας ad hoc διαπαραταξιακής επιτροπής, αποτελούμενης από έναν τουλάχιστον Περιφερειακό Σύμβουλο από έκαστη παράταξη, με σκοπό την αρωγή στην προσπάθεια της αστικής αναγέννησης της Περιφέρειας Αττικής, μέσω της καταγραφής και αξιοποίησης των διαθέσιμων μη χρησιμοποιούμενων ή και εγκαταλελειμμένων κτιρίων και χώρων της Περιφέρειας Αττική, σε συνεργασία και με τους Δήμους Αττικής, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.   (αρ. απόφασης 2/2020)

Η μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθα στο Μαρούσι

Απόφαση-ψήφισμα σχετικά με τη μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στο κτήμα Δηλαβέρη στο Μαρούσι.

Περίληψη απόφασης:Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του στα σχέδια μεταφοράς του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι. Συντάσσεται με τα ψηφίσματα των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Λυκόβρυσης – Πεύκης και Χαλανδρίου που ζητούν να μη μεταφερθεί το Καζίνο της Πάρνηθας μέσα σε αστικό ιστό, δίπλα σε αμιγή κατοικία και σχολεία, σε περιοχή κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά κορεσμένη, όπως είναι το κτήμα Δηλαβέρη στο Μαρούσι επί της λεωφόρου Κηφισίας. Εν τέλει, αντιτάσσεται στη φιλοσοφία του τζόγου ως τρόπου ζωής και μέσου διεξόδου από την οικονομική κρίση που πλήττει τους πολίτες Αττικής.»  (αρ. απόφασης 3/2020)

41.000  €  για τον 9ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας 2020

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τον 9ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας 2020.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας 2020 και την κάλυψη δαπανών των αναγκαίων προτεινόμενων προμηθειών και υπηρεσιών αξίας 41.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), όπως αναλύονται στην ανωτέρω απόφαση.   (αρ. απόφασης 6/2020)

Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Βάρη

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης».

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της τροποποίησης – παράτασης της από 22-8-2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης», ως προς τη χρονική διάρκεια, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 22-7-2020, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.   (αρ. απόφασης 7/2020)

Παράταση του έργου οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης έτους 2016 κατά δύο χρόνια!

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλλήνης, με τίτλο: «Οδοποιία εντός σχεδίου οδών έτους 2016 της δημοτικής ενότητας Παλλήνης».

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της τροποποίησης – παράτασης, κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, της από 29-6-2017, προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλλήνης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Οδοποιϊα εντός σχεδίου οδών έτους 2016 της δημοτικής ενότητας Παλλήνης», η οποία λήγει στις 29-12-2019, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 29-12-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.  (αρ. απόφασης 8/2020)

Αποκατάσταση  Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Χασιά Φυλής

Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Φυλής, του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλής και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φυλής (ΧΑΣΙΑ)».

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Φυλής, του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλής και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φυλής (ΧΑΣΙΑ)», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 19-01-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.  (αρ. απόφασης 9/2020)

Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Περάματος

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Περάματος».

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της τροποποίησης – παράτασης, κατά είκοσι (20) μήνες, της από 25-5-2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Περάματος», η οποία λήγει στις 25-01-2020, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 25-9-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.   (αρ. απόφασης 10/2020)

Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Περικλέους Δήμου Περάματος

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Περικλέους Δήμου Περάματος».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της τροποποίησης – παράτασης, κατά είκοσι ένα (21) μήνες, της από 22-5-2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Περικλέους Δήμου Περάματος», η οποία λήγει στις 22-012020, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 22-10-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.   (αρ. απόφασης 11/2020)

Διαρρύθμιση/Ανακαίνιση/Διατηρητέου Κτιρίου και αλλαγή χρήσης από Σχολικό Κτίριο σε Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Δήμο Ύδρας

Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ύδρας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαρρύθμιση και Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου και αλλαγή χρήσης από Σχολικό Κτίριο σε Βρεφονηπιακό Σταθμό», συνολικού προϋπολογισμού 431.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής : Α) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Ύδρας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαρρύθμιση και Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου και αλλαγή χρήσης από Σχολικό Κτίριο σε Βρεφονηπιακό Σταθμό», συνολικού προϋπολογισμού 431.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω) ως Πρόεδρο – τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Βοϊδονικόλα Σταύρο και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χατζηπέρο Παναγιώτη ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα).   (αρ. απόφασης 12/2020)

Συντήρηση αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας, για το έργο με τίτλο «Συντήρηση αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας».

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της τροποποίησης – παράτασης, κατά τριάντα έξι (36) μήνες, της από 24-10-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας, για το έργο με τίτλο «Συντήρηση αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας», η οποία λήγει στις 24-01-2020, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 24-01-2023, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.   (αρ. απόφασης 13/2020)

Συνδιοργάνωση αθλητικών αγώνων στην περιοχή Κανάκια Σαλαμίνας

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συνδιοργάνωση αθλητικών αγώνων στην περιοχή Κανάκια Σαλαμίνας από 09-02-2020 έως 23-02-2020.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για τη συνδιοργάνωση διεθνών αγώνων ορεινής ποδηλασίας με το Δήμο Σαλαμίνας, τον ποδηλατικό σύλλογο Σαλαμίνας «Πρωτέας» και την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία alter bike tours, που θα διεξαχθούν στην περιοχή Κανάκια Σαλαμίνας από 09-02-2020 έως 23-02-2020, με δαπάνη της Περιφέρειας Αττικής ποσού 5.000€ (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.   (αρ. απόφασης 14/2020)

Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν. Ιωνίας

Έγκριση για τη λήψη μέτρων προσωρινών ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή αγωγού ομβρίων επί των οδών Σμύρνης και Ελ Αλαμέιν στο Δήμο Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν. Ιωνίας: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές του Δήμου».

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη λήψη μέτρων προσωρινών ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή αγωγού ομβρίων επί των οδών Σμύρνης και Ελ Αλαμέιν στο Δήμο Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν. Ιωνίας: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές του Δήμου», σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.  (αρ. απόφασης 15/2020)

Συνδιοργάνωση του Μεσογειακού Πρωταθλήματος Χάντμπολ Εφήβων στον Βόρειο Τομέα Αθήνας

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών για Φεβρουάριο – Μάρτιο 2020.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για τη συνδιοργάνωση του Μεσογειακού Πρωταθλήματος Χάντμπολ Εφήβων, από τις 1602-2020 έως τις 23-02-2020), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 16/2020)

Γνωμοδότηση για τον υφιστάμενο σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ στα Γεράνεια Όρη Δήμου Μεγαρέων

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον υφιστάμενο σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ AEBE με κωδικό θέσης και ονομασία: “120 0053 – ΓΕΡΑΝΙΑ” που είναι εγκατεστημένος σε έκταση στα Γεράνεια Όρη (κορυφή Ελατιά), στο Δήμο Μεγαρέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον υφιστάμενο σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ AEBE με κωδικό θέσης και ονομασία: “120 0053 – ΓΕΡΑΝΙΑ” που είναι εγκατεστημένος σε έκταση στα Γεράνεια Όρη (κορυφή Ελατιά), στο Δήμο Μεγαρέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα αντιρρύπανσης που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.  (αρ. απόφασης 18/2020)