Ολοκληρώθηκε στον ΕΔΣΝΑ η καταγραφή και απόσυρση των άχρηστων οχημάτων

Με πρωτοβουλία της διοίκησης του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής και απόσυρσης των υπό την ιδιοκτησία του, άχρηστων οχημάτων. 

 Με βάση τα στοιχεία της καταγραφής: σημαντικός αριθμός οχημάτων ήταν παροπλισμένος και άχρηστος, συνεπώς έπρεπε να αποσυρθεί διότι εκτός της οικονομικής επιβάρυνσης προκαλείτο και περιβαλλοντική επιβάρυνση στον χώρο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής όπου και είχε αφεθεί.

Επιπρόσθετα: κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης των εργασιών του συγκεκριμένου έργου αντιμετωπίσθηκαν σειρά προβλημάτων και χρονοβόρων διαδικασιών που ξεκινούσαν από τη διαδικασία καταγραφής και τη συλλογή ή επανέκδοση των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων τους, έως και την υποχρεωτική καταγραφή τους στο Μητρώο Κρατικών Οχημάτων, αφού πρώτα ξεπεράστηκε το εμπόδιο του διπλού ΑΦΜ του Συνδέσμου.

Πλέον έχει συσταθεί φάκελος για κάθε όχημα, που περιλαμβάνει όλα τα νομιμοποιητικά του έγγραφα (στα περισσότερα δεν υπήρχαν) καθώς και φωτογραφίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΔΣΝΑ, ήδη λήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις για τη διαδικασία μετακίνησής τους στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ με την επισήμανση ότι η εκποίηση των εν λόγω οχημάτων θα αποφέρει επιπλέον οικονομικό όφελος εκτός αυτού που θα προκύψει από τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας και ασφάλιστρων, περίπου 50.000 ευρώ ετησίως.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, τέλος, ότι “η σημερινή Διοίκηση, έχει συμπεριλάβει το σύνολο των οχημάτων αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού της σε τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων ώστε να διατηρείται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που απαιτείται.”

Ενδεικτικές φωτογραφίες οχημάτων πριν και μετά την συντήρηση τους

Πριν την συντήρηση

Μετά την συντήρηση

Αποσυρθέντα οχήματα