Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής του έργου αποχέτευσης των Δήμων Κρωπίας-Παιανίας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες του έργου αποχέτευσης ακαθάρτων και Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κρωπίας-Παιανίας και σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του Δημάρχου Κρωπίας κ. Δημ. Κιούση, βρίσκονται εντός του χρονοδιαγράμματος του τροποποιημένου προγράμματος περαίωσης του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχεται από το Δήμαρχο Κρωπίας, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2017, το ΚΕΛ -βιολογικός καθαρισμός κατά το τμήμα που έχει παραδοθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία της Αν. Αττικής έχει ποσοστό υλοποίησης οικοδομικών εργασιών στο 85% του έργου με υπόλοιπο κατασκευής ένα τμήμα τριών δεξαμενών ευθύς, ως ολοκληρωθούν οι σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Οι αγωγοί, συλλεκτήριοι – προσαγωγής και διάθεσης έχουν ποσοστά υλοποίησης 96% και 83% αντίστοιχα εκτός των τμημάτων που απαιτείται αρχαιολογική ανασκαφή, οι δε Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ΚΕΛ Αεροδρομίου έχουν ποσοστά υλοποίησης στο 70% και το Εσωτερικό δίκτυο Κορωπίου 98%.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, επισκέφτηκε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 την περιοχή Πάτημα Κορωπίου και ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους της εκτέλεσης εργασιών για την εξέλιξη της μεθόδου υπόγειας διάνοιξης και προώθησης των αγωγών προσαγωγής («pipe jacking»).

Ο υπεύθυνος πολιτικός μηχανικός, κ. Παπαϊωάννου διαβεβαίωσε τον κ. Δ. Κιούση ότι σε λιγότερο από 30 ημέρες θα έχουν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Το εξειδικευμένο προσωπικό δεν συναντάει ιδιαίτερες δυσκολίες παρότι «σκοντάφτει» σε πετρώδη εδάφη στην πορεία της διάνοιξης κάτω από την Αττική Οδό στο ύψος του Προαστιακού-Μετρό Σταθμού Κορωπίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτό το σημείο του έργου προέκυψε ανάγκη απαλλοτρίωσης σε 6 ιδιοκτησίες η δικαστική διαδικασία της οποίας έγινε εντός του 2017.

Δοθείσης αφορμής, αξίζει να σημειωθεί να ότι ο Δήμος Κρωπίας είναι ο φορέας που κινεί όλες τις διαδικασίες απαλλοτριώσεων (εκδικάσεις στο Εφετείο Αθηνών, κ.α) στους όμορους Δήμους που εξελίσσεται το έργο με κυριότερο το Δήμο Μαρκοπούλου, στις περιοχές των αγωγών διάθεσης.

Πληροφοριακά στοιχεία του έργου

Το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013/ΠΕΠ Αττική το 2010. Η συνολική επιλέξιμη δημοσία δαπάνη στο ΠΔΕ ανέρχεται στα 124.890.213,00 εκ.ευρώ.

Ακολούθησε και άλλη απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (28/12/2016) όπου το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη 56.101.867,48 εκ. ευρώ.

Η δημοπράτηση του έργου διενεργήθηκε τον Νοέμβριο του 2010 και η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2011.

Προκλήθηκε σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου λόγω της εκδίκασης 43 προσφυγών που κατατέθηκαν τόσο στο Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και στο ΣτΕ τόσο από συμμετέχοντες στη δημοπρασία όσο και από κατοίκους της περιοχής των αγωγών διάθεσης.

Λόγω των παραπάνω καθυστερήσεων, το συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπογράφτηκε στις 25 Ιουλίου 2013.

Οι όποιες καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν 2015-2016 με αποτέλεσμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου οφείλονται στις αρχαιολογικές ανασκαφές που διεξάγονται κυρίως στο Κ.Ε.Λ, στο Βορειοδυτικό τμήμα εσωτερικού δικτύου Κορωπίου (ολοκληρώθηκαν εντός του 2017 οι αρχαιολογικές ανασκαφές και ξεκινούν στις 15 Ιανουαρίου 2018 τα έργα σε σημείο της Λεωφ. Β. Κωνσταντίνου και σε παρόδιους οδούς με κατεύθυνση προς Παιανία) και σε σημείο των αγωγών διάθεσης.

Όλες οι άλλες εκκρεμότητες που αφορούν ορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες απαλλοτριώσεων που σχετίζονται με αποφάσεις/βεβαιώσεις Δασαρχείου Πεντέλης σε περιοχές του Δήμου Μαρκοπούλου ολοκληρώνονται έως τον Απρίλιο του 2018