Οι προτάσεις του Π. Φιλίππου για την εσωτερική αποκέντρωση & αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης

Τις απόψεις του για την κυοφορούμενη αναθεώρηση του “Καλλικράτη” κατέθεσε στην συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, στη διάρκεια της συζήτησης «των προτάσεων της Περιφέρειας Αττικής για το θεσμικό πλαίσιο του Β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της συζήτησης για την αλλαγή του Ν.3852/2010 και της Συνταγματικής Αναθεώρησης».  

Ο κ. Π. Φιλίππου αφού έκανε μια σύντομη αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες και Δήμοι), έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης αναπτύσσοντας τις θέσεις – προτάσεις του, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στην ανακοίνωση που εξέδωσε πρόσφατα από κοινού με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Γιάννη Βασιλείου με κύριο στόχο οι Περιφέρειες να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες και τα προβλήματά τους.

Η τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, επικεντρώθηκε στις συνέπειες που θα έχει η υλοποίηση της πρότασης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναθεώρηση του Καλλικράτη, οι οποίες είναι η πολιτική, διοικητική και επιχειρησιακή απονεύρωση των Περιφερειακών Ενοτήτων, η αδυναμία ανατροφοδότησης της Κεντρικής Διοίκησης και αρμόδιων φορέων από τις χωρικές επιπτώσεις και διαστάσεις των πολιτικών τους, η αποξένωση των πολιτών από τον θεσμό και η κατάργηση ενός πολύ σημαντικού κομματιού της ιστορίας και της ιστορικής διαδρομής της χώρας που θα προκύψει από την κατάργηση των Περιφερειακών Ενοτήτων που σχεδόν στο σύνολό τους είναι ταυτισμένες με τις παλιές Νομαρχίες.

Παράλληλα, ο κ. Φιλίππου παρουσίασε τις βασικές προτάσεις που κατέθεσαν μαζί με τον κ. Βασιλείου για την εσωτερική αποκέντρωση και την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες συνοψίζονται ω εξής:

1. Εκλογή Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη ανά Περιφερειακή Ενότητα με σταυροδοσία.
2. Καθιέρωση και πάλι του όρου Νομαρχία.
3. Λειτουργία αιρετού συμβουλίου ανά Περιφερειακή Ενότητα.
4. Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας από τον Περιφερειάρχη και τους άμεσα εκλεγόμενους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.
5. Δημιουργία Υπηρεσιακών Μονάδων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
6. Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή και εκπροσώπηση των Περιφερειακών Ενοτήτων στα προβλεπόμενα όργανα και διαδικασίες.

Στο πλαίσιο δε του διαλόγου για την Αυτοδιοίκηση, προγραμματίζεται εντός του Μαΐου συγκέντρωση των Αντιπεριφερειαρχών όλων των Περιφερειών της χώρας προκειμένου να διατυπωθεί ενιαία πρόταση για την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση