Η ΚΕΔΕ διεκδικεί περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές δομές των Δήμων

Σε συναντήσεις με τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης αποφάσισε να προχωρήσει η ΚΕΔΕ, προκειμένου να συζητηθούν τα επείγοντα θέματα της έγκαιρης διασφάλισης της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών των Δήμων και της αξιολόγησης των Δημοτικών υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών των Δήμων, δηλαδή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, των Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. – μεΑ, συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Το ποσό που ζητά η ΚΕΔΕ για την περίοδο 2014-2015, μετά από σχετική πρόταση – ανάλυση της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, ανέρχεται στα 250 εκ. ευρώ, προκειμένου, αφενός, να καλυφθούν οι χιλιάδες επιπλέον αιτήσεις που θα υπάρξουν λόγω της κρίσης που περνά η Χώρα και αφετέρου, για να δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις ένταξης στο Πρόγραμμα και νέες Δομές των Δήμων.

Επισημαίνεται ότι, για την περίοδο 2013-2014, ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανήλθε σε 182 εκ. ευρώ και καλύφθηκαν 70.678 θέσεις παιδιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση το συντομότερο δυνατόν, διότι ο χρόνος για την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών είναι ασφυκτικός.

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση των εργαζομένων στους Δήμους, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού, τέτοιου που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Ως εκ τούτου, εκφράζει την αντίθεσή του με το προωθούμενο σύστημα και ιδιαίτερα με το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, που αφορά στον επιμερισμό ποσοστών, διαδικασία που θεωρείται αυθαίρετη και αντισυνταγματική, σύμφωνα και με την γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.

Η ΚΕΔΕ στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης θα ζητήσει τριμερή διάλογο μεταξύ Κυβέρνησης, ΚΕΔΕ και εργαζομένων στους Δήμους, όπου θα ξεκαθαριστεί το πλαίσιο αξιοποίησης της αξιολόγησης, «το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραπέμπει σε διαθεσιμότητες και απολύσεις των εργαζομένων στους Δήμους» όπως τονίζει.

Για το θέμα της πιστοποίησης των Παιδικών Χαρών το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών παράταση του χρόνου πιστοποίησης για ένα έτος, δεδομένου ότι η πιστοποίηση μιας παιδικής χαράς δε σημαίνει απλά τη συντήρησή της – πράγμα που γίνεται έτσι και αλλιώς σήμερα από τους Δήμους – αλλά την εκτέλεση έργου με προδιαγραφές ΕΛΟΤ που είναι και εξαιρετικά δαπανηρό.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η ΚΕΔΕ θα καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, όχι μόνο για την πιστοποίηση, αλλά και για τις πηγές χρηματοδότησης του έργου.