Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδας με μοναδικό θέμα την αποχέτευση και την σύνδεσή της με το ΚΕΛ Ψυττάλειας!

Συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 20.00

με θέμα ημερήσιας διάταξης

τη “λήψη απόφασης για τη διαχείριση αστικών λυμάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, με σύνδεση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας και διαβίβαση των στοιχείων και αποφάσεων του Δήμου μας έως 2.12.2015 στις αρμόδιες αρχές».

Κατά την Δημοτική Αρχή του Δήμου,

“το θέμα θεωρείται κατεπείγον δεδομένου της διαβίβασης των στοιχείων και αποφάσεων του Δήμου μας

έως 2.12.2015 στις αρμόδιες αρχές και του υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.609/24.11.2015 (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ) εγγράφου

της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Σχετική η κατ’ άρθρο 77 του Ν. 3852/10, υπ’αριθμ.πρωτ.38014/26.11.2015 πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Σ-Α προς το Δ.Σ.)