Με 1.050.790 € επιχορηγήθηκαν οι 66 Δήμοι της Αττικής για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων τους

Με συνολικό ποσό 1.050.790,00€, επιχορηγήθηκαν οι 66 Δήμοι της Αττικής για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους, που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής αντιστοιχεί το συνολικό ποσό των 91.000 €

Η κατανομή της επιχορήγησης ανά Δήμο περιέχεται στον πίνακα που ακολουθεί: