Απόφαση του Εφετείου Αθηνών προβλέπει τη μονιμοποίηση συμβασιούχων στους Δήμους

Τη μονιμοποίηση στους Δήμους εργαζομένων από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, διατάσσει με απόφαση του, το Εφετείο Αθηνών.

Ειδικότερα, με την απόφαση 5933/2020 απόφαση που εξέδωσε και δημοσιεύθηκε στις 18-3-2021, το Εφετείο Αθηνών, προβλέπει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στους Δήμους.

Η απόφαση αφορά εργαζομένους στον Δήμο Μεταμόρφωσης, οι οποίοι παρέμειναν στην εργασία τους μετά τη λήξη των συμβάσεων τους, με την 2927/2014 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εναντίον είχε προσφύγει ο Δήμος Μεταμόρφωσης επικαλούμενος τη συνταγματική απαγόρευση της μονιμοποίησης των “συμβασιούχων” από το άρθρο 103 παρ. 8 του Συντάγματος.

Όμως, με απόφαση του Εφετείου Αθηνών απορρίφθηκε η έφεση του Δήμου και σύμφωνα με το περιεχόμενο της:

  • Διατάσσεται η μονιμοποίηση των “συμβασιούχων”
  • Αποφαίνεται ότι είναι ανίσχυρη η διάταξη-απαγόρευση του άρθρου 103 (παρ. 8) του Συντάγματος,
  • Δηλώνεται ότι στην περίπτωση των “συμβασιούχων”, δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω συνταγματική διάταξη (103 παρ.8), αλλά η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/70 ως υπέρτερη και προγενέστερη της συνταγματικής διάταξης, καθώς και ο εθνικός νόμος 2112/2020 (ΦΕΚ Α’ 67) για τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου και
  • ε. Ανατρέπονται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Εφετείου που είχαν κρίνει αντισυνταγματική τη μονιμοποίηση “συμβασιούχων.”