Την Τρίτη, “σφραγίζεται” στο Δ.Σ Δήμου Παλλήνης η σύνδεση της αποχέτευσης με το ΚΕΛ Ψυτάλλειας

ΚΕΛ Ψυτάλλειας

Λίγα 24ωρα μετά την απόφαση της ΕΥΔΑΠ να εγκρίνει τις μελέτες κατασκευής του συνολικού δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης προϋπολογισμού 55.090.000 € με αποδέκτη των λυμάτων το ΚΕΛ Ψυτάλλειας, η δημοτική αρχή συγκαλεί για την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00 σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης, “την υποβολή αιτήματος προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου και των εξωτερικών διακλαδώσεων.” 

Υπενθυμίζεται ότι το δευτερεύον δίκτυο (εσωτερικό δίκτυο) αφορά και τις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Παλλήνης με εξαίρεση τις περιοχές της Κάντζας- Λεονταρίου και Κάτω Μπαλάνας της δημοτικής ενότητας Παλλήνης οι οποίες θα αποχετευθούν στο ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας.

Σύμφωνα με το εισηγητικό κείμενο της δημοτικής αρχής προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης, 3 Οκτωβρίου 2017:

Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου των αγωγών ακαθάρτων καθώς και των συνδέσεων ακινήτων -οι εξωτερικές διακλαδώσεις- περιέρχεται μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει την εκχώρηση στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

της κατασκευής των συνδέσεων των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (τριτεύον δίκτυο) 

της κατασκευής των συνδέσεων των ακινήτων, στις οδούς που θα κατασκευαστεί το Δευτερεύον Δίκτυο
της κατασκευής των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (Δευτερεύον Δίκτυο) που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Παλλήνης και συνδέεται προς τους βασικούς συλλεκτήρες αποχέτευσης ακαθάρτων
της κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων προς σύνδεση των ακινήτων στους υπό κατασκευαζόμενους από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αγωγούς δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (τριτεύον δίκτυο) καθώς και της κατ άρθρο 14 νόμου 1068/1980 αρμοδιότητας χρέωσης και είσπραξης της δαπάνης κατασκευής.

Σημειώνεται ότι η δαπάνη της εξωτερικής διακλάδωσης θα βαρύνει κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου ο οποίος θα είναι υπόχρεος σε καταβολή της και ανέρχεται στο ποσό που θα ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης των έργων, μετά την έκπτωση που θα επιτευχθεί από την διαγωνιστική διαδικασία και την ανάδειξη συγκεκριμένου μειοδότη κατασκευής.

Επίσης για τις εξωτερικές διακλαδώσεις που θα κατασκευαστούν στο τμήμα της περιοχής που υδροδοτείται από το Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Παλλήνης, η χρέωση της δαπάνης κατασκευής θα γίνει από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προς το Δήμο Παλλήνης, ο οποίος είναι ο υπόχρεος για την καταβολή της δαπάνης στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την εν συνεχεία είσπραξη του ποσού δαπάνης από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η είσπραξη της δαπάνης από τον εκάστοτε υπόχρεο (Δήμο Παλλήνης ή Ιδιοκτήτη ακινήτου υδρευόμενου από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.

Η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων, θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και με διαδικασία που θα προδιαγραφεί στα τεύχη δημοπράτησης του έργου από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, τέλος, θα κληθεί να εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς την ΕΥΔΑΠ καθώς και της διεκπεραίωσης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη σύνταξη ΤΗς προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ.

Πληροφορίες του “Ν” φέρουν τη δημοτική αρχή διατεθειμένη να προσδώσει στην συνεδρίαση της Τρίτης, 3 Οκτωβρίου “εορταστικό κλίμα” προκειμένου να ¨τιμηθεί¨ η ολοκλήρωση μιας μακράς προπαρασκευαστικής διαδικασίας η οποία ξεκίνησε τον Μάϊο του 2012 με τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016 με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Σωκράτη Φάμελλο και με την αποτελεσματική συνέργεια της τωρινής περιφερειακής αρχής, του αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, της ΕΥΔΑΠ και επικουρικά, αρκετών υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα.

Spiroulina PLATENSIS ... το όπλο της φύσης για την τριχόπτωση!